Tuesday, September 7, 2010

Tjaank Wellink ,,,

kreeg enkele jaren terug (in dit momentum van evolutiesprong - of eGolutiesprong -- nutchnutch)
een prijs die de vorm had van 2 pijlers of peilers (tja ... ik weet het ook niet "meer")

en hij verwoorddde - naar mijn inzicht wijs - dat de brug gelopen wordt door mensen die elkaar ontmoeten en - zo voeg ik schranderlijk toe - spreken inzake wat zij met elkaar beleven op co(n)structieve wijze ... die beoogt om "de aarde" door te geven op de status zoals die werd ontvangen ... ter doorgave (T'och?)

en Claus trok zijn strobdas af en laaft zich aan het credo:

"het ijkpunt bevindt zich aan de bron"

Pieter meldt:
"De feiten zoeken elkaar"
Zalm bekent:
`Er zijn falende professionals`
Cohen meldt:
"Wij zijn allemaal amateurs"
En Wijffels suggereert:
"Klaar om te Wenden"

Hoe danken en denken mijn collega's Roelof en Wim hierover ...

niet daar betrekkende hun "voetvegen" zonder aanziens des persoons mede vanwege het feit dat daar niemand is  op het moment suprême ... -zij zijn geëxcuseerd wegfens het dominerende bewustzijnsveld in al hun cellen die hen gewaarwaren op het fatale momentum (voor hen persoonlijk in de vaart van het volk dat regeert) - ...

Er zijn  nog enige nuttige uitspraken als intenties te delen .... Welke ?

voegt de lezer alhier zich?

C U ... S'ace (a Base)