Monday, September 13, 2010

Ambtenaar 20

is een titel die verwijst naar een website die je kunt bezoeken om helder te krijgen wat het accomodeert.

ik heb mij er aangemeld met als notie dat ik gisteren een mail deelde met mijn formele directie genoten die mijn indirecte status hierbij kunnen weten/onderkennen.

ik acht het redelijk enige vrije noties die ik te kennen gaf hier te delen met het vrije vok dat in kwaliteit wordt bediend door mijzelve en de collega's (sorry! andersom ... of eigenlijk ook maar zo)


pinnierend/integraal directeur i.o.')

')  i.o. is een toevoeging waarbij ik te kennen geef notie te hebben van Integral Dynamics en het erfgoed van dr. Clare Graves ter facilitering van het open oog te kijke naar wat er zich afspeelt (op de achtergrond)


ik ben de kop die in de bal zit sedert 1e kwartaal 2001 bekend bij AD en vz DB en directe relaties van beiden; tevens ben ik vanwege de informele status van mijn directeurschap buitengewoon lid van de OR namens de verenignng MHA voor de CHMF; en GO lid voor de vakbond in het overleg met bestuur sedert 1 mei 2000. Ik ben inspirator voor de 500 beste ambtenaren in 2004 in gesprek met dhr. A. Doctors van Leeuwen over het fenomeen Overheidsmanager van het jaar in het algemeen en 2003 in het bijzonder (wegens mijn gidsfunctie)

tevens ben ik adviseur voor de WUPED , een genootschap van initiatief nemers voor een betere wereld/samenleving geformeerd op de "grootste" school van de wereld te ?India per febr.. 2007

ik ben bekend bij CHE, een ondersteunde beweging bij mensen die als voortrekker gekwalificeerd kunnen worden onder het kopje "Klaar om te Wenden " (2006)

hier wil ik het even bij laten ... om niet al te breed te communiceren (in den beginne)


Ambtenaar 2.0 is een platform. Wat wil je zelf bereiken via Ambtenaar 2.0?
tja, ik hoef niet zelf iets te bereiken ... omdat het reeds is bereikt ... samen met andere zelven sta ik open om de dialoog op te vatten ter pulsering van wat ons te doen staat / voor de geest komt als zinvol en nuttig en/of verbindend op die momenten dat dat ff nodig is.
Misschien zou ik willen bereiken dat wij er mee ophouden het schip te muiten waar het de kapitein en stuurman vrij staat zich bij de reder aan te melden als "onder hypnose van een qualitate qua onbetamelijk doel voor ogen" dat hen verleidde (al kunnen zij hun staat van genezing afleggen op hun persoonlijke website/blog/twitteridoo) (zonder langs AF te gaan; wel er naar terug ter inlevering van buitgemaakte veroveringen waar zij alleen maar last mee kunnen hebben)

~~~

na indiening van het aanmeldingsformulier kreeg ik een bevestiging van behandeling

Uw lidmaatschap van Ambtenaar 2.0 is in behandeling

Hallo, cees de groot
Je profielgegevens moeten goedgekeurd worden door de beheerder voordat je lid kunt worden van Ambtenaar 2.0. Je krijgt een e-mail zodra je profiel is goedgekeurd. (Verzoek intrekken)


(docter docter give me the new! / robert palmer)


beetje mu-ziek erbij (case of s'ace :-)>~~~

NABERICHT

Gefeliciteerd. Je Ambtenaar 2.0-lidmaatschap is goedgekeurd. Om te beginnen, ga naar http://welkom.ambtenaar20.nl


Je kunt je nu hier aanmelden met je e-mailadres:

http://ambtenaar20.ning.com/profile/--id-naam--?xg_source=msg_wel_accepted


Ambtenaar 2.0

~~~ notie die bij mij oppopte:


EN ook niet-ambtenaren kunnen zich hier opgeven; "een goede raad is een gratis advies";


} elke burger is een toezichthouder met inzicht (ik moet dit eens delen met onze Theo(loog) {