Saturday, October 16, 2010

"zak en lijk heid" ?

je laat je wel inspireren door andere lezers die reflecties delibreren naar aanleiding van de inzegening van de nieuwe ploeg als bezem ...

Wederom een column van Marc Chavannes belicht ... 
zeker-het-vrienden-kabinet-heeft-een-echte-analyse-nodig

met een poëthische repliek:

door "babbel~o'nië" heen kunnen wij de ‘nieuwe zakelijkheid’ in modern Nederlands gewaarworden als de "zak en lijk heid"

de zak - van de bekende Sint, de schijnheiligman die eens per jaar wordt gevierendeeld

en - is een voegwoord dat verbindt: jij en je buur, je medemens en vooral ook medeburger gestimuleerd door de overheidsaanbevelingen

lijk - is een restant van een stoffelijk mens met levende en jeugdige geest

heid - tja, wat is "heid"? Een heidje voor een karweitje - oftewel kwartje ...

Resumé : het kwartje dat is de stuiver , nl. een vierde van 20 eurocent

AH-erlebnis: "je moet wel op de kleintjes letten"

Allemaal L'histoire se repête sentiment van een oude school die gymnasiasme bedreef als dodelijk voor de levende geest

"ik vraag mijn bekomst"

Het is wederom afwachten of dit wordt geplaatst al is het geplaatst en geschiedt ...

Tja, later bleek ik mijn 1e bijdrage niet terug te vinden in het column commentaar; ik besloot er een 2e aan toe te voegen :

Er wordt afgegeven op de eenmanspartij.

Daar is vanuit het groepsgevoel met het decorum van moraliteit het een en ander voor te zeggen. "Diversiteit draagt kwaliteit" is dan het motto.

Vanuit een integriteitsperspectief is er echter een andere wetmatigheid die speelt. Dit kunnen we wiskundig benaderen in een formule.

Immers is Wortel X uit de macht X van Y mensen 1 dan waren alle mensen -ieder Y- 1 op zichzelf en zeker van zich zelf.

Indien X gelijk is aan 1 dan was er maar 1 mens; is die mens integer dan is hij heel en is de wortel 1 uit de macht 1 van die ene Y 1 - EEN - en dus heel integer.

De gemiddelde Y in de hoofd formule met bijv. 12 discipelen of ministers kan nooit gebaseerd zijn op het gemiddelde van "EEN", omdat elke Y verschillend is en nooit groter dan "EEN".

Ergo in een 12tal is er een andere factor bij de formule te zetten die de EENheid doet benaderen in da afkalvende HEELheid van die samenstelling. Dat noemen we de bindende factor die wordt opgeteld (kan die factor ook negatief zijn?) bij het resultaat van het samengestelde geheel. Een synergetische factor die de tijd, ruimte en energie kan samenballen tot een inspiratie voor het volk waar leiding van uit gaat.

So far.

Die ene kan gezien worden als Dictator maar ook als meer positieve rollen zoals "de Nar". Tja, en die kan naar en narrig overkomen en ook een glimlach opwekken.