Tuesday, October 12, 2010

"wat gaan wij in 2001 doen"

was de vraag op n brochure van de "illustere" voorganger van stichting Waternet.

Het betrof een heuse PR campagne om de nieuwe sterke man te promoten.
En dat is gelukt en kreeg beslag op 1 januari 2002. De AD gaf zijn congé aan in een nette brief waar hij aankondigde zijn laatste kerstbericht te schrijven en zijn vertrouwen met zegen gaf aan de uiterst beproefde opvolger, die een tijdje mocht warmdraaien als directeur. Deze tekende de brochure die zich niet eenvoudig laat delen met andern, want iedereen krijgt één exemplaar voor zichzelf en de buitenwacht heeft er niets mee te maken wat "wij" intern met elkaar afstemmen als missie.

Toch gebeurde er iets wezenlijks: wij hebben een cultuurveranderingsproces op gang gebracht. En dat doen wij allen samen, of zoals de orakeltaal aanbeveelt: "wij steken de grote rivier over". En het devies is dat je dat niet alleen doet. Al komt het voor dat men er verkenners op uit stuurt met een pioniersrol. Ergo, als je terugkomt kun jij de meute van raad voorzien. Een heuse slagorde in "oor-logboek-tijd" die een marsroute in zich draagt.

Vandaag de dag zijn er al wat meer burgers die zich bewust zijn geworden van wat er speelt. Dit mede door de notie in de Troonrede 2008: "Nederland wordt bewust", eenkort zinnetje dat er op duidt dat én burgers bewust zijn en zich bewuster worden. En dat laatste is een autonoom zich versnellend proces waar wellicht eind 2012 de eindstreep als wisselaar zich aandient. Al kan het best wat eerder als iedereen meewerkt.

Voorbeeld van zo'n burger toont zich in dit verslag.
Ik heb er een notie aan toegevoegd met als nieuw woord: "de borgsamenleving".

Heeft een samenleving iets te borgen en hoe doen we dat dan op een wijze die zichzelf onderhoudt?

Behoeft dit een systeem met een formule die "beklijft" in de mens zelf?

BeklijFt is een sterk woord dat niet altijd even sympathiek wordt beleefd. En naar mijn inzicht behoeft dit een moderatie: immers "het bekt in je lijf" en doet er dus toe om jezelf te voelen in die dingen waar je er toe doet. Ergo, wanneer dit bij iedereen waardering vindt dan gaan wij de taal weer van een schoonheid voorzien die jezelf meeneemt op reis.

Dus ja, wat gaan wij in 2001 doen en lijken wij in 2010 te boven zijn gekomen?

Wat was concreet die oude cultuur en laten degenen die zich dat lieten welgevallen zich corrigeren tot beter gedrag in een andere cultuursetting?

Daar kunnen wij een artikel aan wijden.
Voorlopig geef ik af met de stelling dat het niet betekende dat een integraal manager zich niet bewust diende te zijn van het democratisch gezag binnen het bedrijf alsmede buiten het bedrijf.

toY Cees