Sunday, October 24, 2010

oefenstof op het integrale kennisveld

rond jaarwisseling 2000/2001 komt de brochure binnenvallen bij elke werknemer/werkgever -type van de stichting die operationeel waterbeheer incl. menselijk opereren in haar vaandel voert namens haar eigenaren de gemeente A'dam en waterschap AGV: "wat gaat de stichting in 2001 doen?".

de brochure wordt aangeboden namens een directielid die zich mag profileren als de aankomende man/mens.

het integraal management wordt aangekondigd als cultuurveranderend perspectief voor het middenmanagement. gedachte die tevens heerst is dat niemand nog weet wat dit dan inhoudt.

immers, welke cultuur werd er nu afgeschaft?

"pesten op het werk"?

of beter gezegd "paternalistisch machtsvertoon"

10 jaar later kunnen wij samen beter aanwijzen en articuleren wat die oude cultuur was; en ook hoe die oude cultuur in andere thematische werkgebieden de kop opsteekt als "te overwinnen draak met meerder koppen".

Engelstalig dokument dat kan dienen om op het leidende motief voor de nieuwe cultuur vat te krijgen is alom beschikbaar en eventueel in opleidingsvorm aan te leren.

Ikzelf mag u dit aanbevelen als bijna 10 jaar pionierend integraal directeur in informeel/pionierend tenue. Diverse gremia zijn aangesloten op mijn verbindende werk incl. de toezichthoudende onafhankelijke rechter die ik volg in zijn gelegenheidgeving aan actief ambtelijk en functioneel opererend personeel. (Het zou niet eervol zijn koninklijk te adresseren waar dressering wordt genoten als "hippisch concours" incl. sportief vertoon)

toY S'ace aka CdeG

notie:

in de ADAPT cursus wordt het volgende uitgangpunt gehanteerd:
"

INTRODUCTION TO ADAPT

When taking an ocean journey, we need four things: a Map, a set of Voyagers, a Ship, and a Navigator/Captain.  Each of these elements addresses a basic requirement for our journey:
{  MapWhere are we going? 
{  VoyagersWho is going?
{  ShipWhat means will we use to get there?
{  Navigator/CaptainHow will our voyage be guided and orchestrated?
"
In Matrix Taal heet dit resp. Zaad, Ster, Mens, Krijger (integraal: Zon) - in mijn taal:
Het Zaad bevat alle verhoudingen in DNA materiaal ; ergo dit is de MAP - de landkaart;
De Ster is het LeidMotief voor ieder die zijn beste beentje voorzet tijdensw de reis;
De Mens is de gevonden/te vinden wijsheid waar allen winnen; velen door de wijsheid ter harte te nemen; enkelen (vaak een mens, die standvastig blijkt te hebben geopereerd met voering van de "groter man" - voorzittende rechter) door achterstallig financieel onderhoud te verevenen;
De Krijger is degene die de Wijzen op weg helpt naar een volgend cultureel handelingsmotief. Je kunt dit de pionier noemen op het hoogste niveau van evolutie die danst met involutie.
De Zon is het coördinerende bewustzijn van alle deelnemende genoten.

NB2 In Nederland en met name rond de Hoofdstad kennen wij het begrip "de A'rena" -hier uitgebreid met de APOstrophe die ik leen van dhr. Eckart Wintzen met wie ik Holistisch onder- eh... bovenneem  - dat ik aanhaal als relevant koppelend begrip metde studie van ADAPT:
Individual Arenas: 1) Education & Skills-Building, 2) Career & Calling, 3) Finances & Investments, 4) Health & Well-Being, 5) Recreation & Enjoyment. 
Collective Arenas: 6) Relationships & Marriage, 7) Sexuality & Sensuality, 8) Family & Children, 9) Friendships & Community, 10) Society & Culture.

Sccent leg ik op CALLING - nl. Roeping => missie