Friday, October 1, 2010

SpeelBal

De VVD prominent Gijs de Vries laat van zich(T) horen en lezers geven hun commentaar ...

zo acht ik het redelijk een dame van een ant(i)woord te voorzien:

@Marian Jongejans,

tja Marian Robbie Oudkerk geldt als huisarts en toonde zich in de politiek, niet slechts vanaf pluch(i)es maar deed hoogstpersoonlijk aan onderzoek en ontwikkeling ...

wat mij betreft is dat laatste de enige betrouwbare weg om contact te onderhouden met mensen op alle lagen van de bevolking ...

dat Marian dat nou weer beoordeelt als onkies acht ik onkies en ik roep mevr. Jongejans om de Jonge Jeugdige Geestigheid te hervinden ter actualisatie van wat samenleven nu zo leerzaam maakt ...

toY S'ace (de naam van mijn speelbal)

Lezers schatten in dat mijn stukje niet wordt geplaatst al is het bij deze wel geuit in ons stille informatiekleed  - en je weet maar nooit hoe een redactie haar Vrijheid benut ...

toY