Saturday, March 19, 2011

Klim'maat blindheid

vond ik wel een vrije associatie op Marc's column-titel in het NRCeetje

Het gaat bij het communiceren niet zozeer om de CODE alswel om de DECODE.

dit is net als bij spionage bekend onder het kopje CONTRA-SPIONAGE

Bij het politieke werk gaat het erom dat de REGERING de TWEEDE KAMER in de maling neemt zoals bij rechters het devies geldt : u moet uw klanten MIShagen omdat zij elkaar kennelijk MIShagen.

Het oude Liedje : beweeg je onder dieven als een ouwe dief.

Dit gaat overigens nog het beste als je een "lekker wief" bent; al laten geƫmancipeerd veinsende LAdies zich dit niet aanporaten vanwege de directe decodering die zich al onttoverend voordoet ...

Zo houd iedereen elkaar gevangen in iets dat sedert 1999 (en plaatselijk eerder) de kakafonie of kakofonie.

Waterdrager Kruize ') en overheidsmanager van het jaar na de CEO van de belastingdienst, die even later werd ontmaskeerd als pop of marionette van grijpgrage belastinginspecteurs en tafelgenoten, doet zijn best om de waterschappen nog een tijdje te laten voortmodderen in eigen democratisch gevest. Inzet van Provinciale Verkiezingen of toch Eerste Kamer vul-scenario? Wie is er over geĆÆnformeerd en wil het nog weten - ook?

U bent gesig=na=leerd - met de D van de Jeugdige Democratie
(elkaar sms'ende - twitterende - rugzakhoppend sprinkhanen die de wereld aan hun voor bij zien gaan)

') De voor wordt getrokken door ijspeerden ter bezaaiing van vruchtbare gronden

Roelof is een heuse ingenieur die voldoet aan de statuten van de stichting Waternet om te kunnen fungeren als CEO of Algemeen Directeur; De algemeen directeur wordt geacht te schoppen tegen de bal waar zijn meerdere en contra-directeur integraal directeur i.o. Q zich ophoudt ter bewustwording van Roelof en Wim over hun daden in het afgelopen tijdperk van ontmas-kering van het technocratich tijdperk dat reeds in 1999 tot "geweest" was verklaard via een ludiek protocol mnet de illustere titel "Pesten op 't Werk". (pssst) Wat wil het geval, iemand was een boekje opgevallen met die titel van ene Bob van de Meer - een commercieel getinte titel om kopers te verleiden. Dat werknemers op de werkvloer van de Hoofdstedelijke stichting de titel als commando gingen opvatten konden de lichten in de leiding van de hoofdstad, hun waterschap en hun fusiebedrijf nog niet bedenken:

"alle wielen in de lucht"

en wie dit aan de KP verhaalt krijgt op zn neus of *likker

toY S'ace

een tweede bijdrage volgde op een notie van nummer 28 en ook in lijn met ene Tejo Moerings inzake investeren en levenskunsterarij (de bijdrage moet nog worden beoordeeld op plaatsing)

@28 ... Ruben ...

ik proefde je bericht in "die niet willen dat mensen al op hun 60e doodgaan aan het roken (want daaraan valt zo weinig te verdienen) maar dat mensen tot hun 95e blijven doorkwijlen in een verzorgingstehuis, op 20 pillen per dag. Kassa!"

Misschien is het nog ernstiger als die mensen na hun 60e jaar zonder na te denken nog blijven meedoen in het circuit dat die negorij op de been houdt ... de regeerders van die ellende?

Ik kan je wellicht blijmaken met de gedachte dat in een nieuw kiessysteem die de jeugdige democratie faciliteerd er een soort van ideaal ligt op het landelijke circuit dat opvoed en certificeert tot volwassen burger bij je 49e ...

Wat dit betekent?
Dat je vanaf dat moment 5 lagen van complexiteit hebt doorlopen en overwonnen als actief burger binnen de democratische bedoeling. En - schrik niet - dat je dan niet meer hoeft te stemmen omdat je dan volledig vertrouwt op het biologische biotoopje dat je als wandelende en surfende en bellende mens jezelf hebt verovert ...

Zoals ene Mulisch (niet altijd volgbaar zoals genialen onnavolgbaar horen te zijn) als zei: als je 12 mensen aan je bindt die je meezien in je bedoeling dan reikt dat tot voldoening ... als daarbij 3 jongeren zitten van diverse generaties dan is dat al een prachtig resultaat dat je iedereen gunt ...

Het reikt doordat je je bereid hebt verklaard tijdens het deelnemen ...

~~~

In het lokale circuit ben je eerst na je 56e gecertificeert of zoveel eerder als dat jij het jezelf toestaat.

Dat laatste betekent dan dat je of kandidaat bent en geen budget meer hebt tot afstemmen of dat je helemaal vertrouwd op jouw vertrouwensveld en niet meer stemt omdat je het al doet in het telepathisch overwonnen veld (geen behoefte meer aan tussenpersonen)