Saturday, March 5, 2011

Inspireren en In-Binden ...

 1. s'ace - cees de groot zegt:
  Gezien een bericht op tele-tekst viel mij in de gedachte “Bij de Marine moet je Zijn” en direct daarop 2 motten in mn Ouwe Jas …
  Ik ga die jas weer eens opzoeken en aantrekken – en het leven in die jas waarderen als heerlijke bloedzuigetjes die mij verkwikken.
  Inspiratie is net zoiets als “Groeipijn is fijn” en “Leukjeuk is MeukLeuk” ~ als je het ziet volgens de voetbalprofeet … dan snap je het (door de ervaring en evenaring).
  En ja, de excuustruuscultuur hebben wij bij het operationele waterbedrijf in groot stedelijke gebied Mokum reeds in 1999 afgelegd via het protocol “Pesten op het Werk”.
  Het is tevens waar dat dit geen gelukkige titel was die werd begrepen op de werkvloer … immers het was de titel van een boekje van Bob van der Meer die commercieel getint was ter verkoop in de schappen van boekenballen. Niet een soort van commando voor werklieden in de watersector die ook het bewustzijnsveld opent en onderhoud (de Graal die je zoekt binnen jezelf).
  Wie weet er op de bedrijfsvloer of in de 2e Kamer of een willekeurig B&W team wat er bedoeld wordt met een protocol.
  Is het dan toch een “pro to call”?
  Of is “de col” altijd een categorie hoger dan men kan bestijgen met de hollandse fiets? Want ja, wie vraagt er voor een oplossing in een eco-nemische kakafonie van baantjesdelerij?
  Communicatie kent tal van middelen tijd en ruimte en energetische overdrachten te realiseren. Doe u mee?

s'ace - cees de groot zegt:
(NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)
ik roep op in appèl de notie van Ralph dieper op ons te laten inwerken:
“Ik beweer dat minder ambtenaren en minder bestuurders juist bijdraagt aan betere service, meer efficiency en accountability bij overheden en instellingen.”
Een kernwoord in de zin is het woord “JUIST”.
Immers het gaat dan niet meer om het gevecht in de kakafonie van Goed en Fout of Echt of Slecht; het gaat om JUIST HANDELEN gegeven de SITUATIE die wordt geïnformeerd met Informatie die een bedding verkrijgt in “de matrix” van het uiterst diepe (1e Kamer) , het uiterst hoge (2e Kamer) en de bewegende noties aan de ene kant en de andere kant ofwel het stroomgebied van diep naar hoog “water” en het stroomgebied van hoog naar diep “water”. En vervang water door iets wat u zelf gewaar wordt – waar ik tip de begrippen “bewustzijn”, “besef” en “onderling verhouden”.
JUIST handelen wordt vrij geacht van emotionele “onhebbelijkheden”.
Zoals Links en Rechts artefacten zijn om de meer lage journalisten te bedienen van een lijntje “snuiven” of “snoeven”.
En ee laaghartige journalist bevindt zich vaak in hoog-hartig veld waar de bitterballen op schalen rondgaan – zoals ook ene Sonneveld eens parafraseerde als de “krokettenverkoper”.
Ach ja, de Humor moet blijven en boven op de Agenda staan, zoals HM de stire verdraagt en ook verderdraagt dan waar het had kunnen ophouden.

 1. s'ace - cees de groot zegt:
  (NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)
  ik honoreer de ingenieur in het lezersveld dat aan- en inhaakt:
  “Zelfs de grootste partij is een kleintje. Versplintering alom.
  Maar het ergste is dat we het goede gevoel voor verhoudingen kwijt zijn. Niemand kent zijn plaats meer.
  Wie de kunst van het ‘verbinden’ en het ‘helen’ verstaat heeft de toekomst.”
  (BeVreemDend dat de ir zijn titel meevoert op de commentaarsectie, al is het zeker vergeeflijk omdat hij het kennelijk nodig heeft; neemt u en de uwen voor mij de titel “grootmeester” aan in horizontaal veld?)
  * Het is waar dat zelfs de Grootste Partij een kleintje is …
  Een naam hoeven we daar niet aan te geven – nu is het de ene en dan weer een andere …
  * Gevoel voor verhoudingen kwijt zijn – is vanuit mijn perspectief als waterschapper vooral debet aan de insteek die ingenieurs vermomt in directiepakken zich toestaan “de samenleving” te verkopen aan de gek die er iets voor over heeft … wat hen kan afkopen tot in een Dubai-casino.
  Waar de Ratio wordt geplaatst in het harde lichaamsdeel is de logica kennelijk verdrongen door dat wat in het middenrif de gulden snede aansnijdt … Ra als de zonnegod; TI als de hoogste toon net boven het hoofd en Aaaah als de Hartklank die zuiver een piano of lichaam stemt …
  (very basic you know; and fundamentally democratic qua intention)
  * wie de levenskunst verstaat heeft geen toekomst; echter is dat wie hem toepast de toekomst bedwingt als een vechter den stier (Nibiru? the Bullseye?)
  ach ja, een beetje Engels verdraagt men hier wel …
  Het zou de voertaal in O’man als Omen kunnen zijn …
  Een sultan en een koningin is per saldo en rationeel bezien goed mogelijk een vrucht voort te brengen …
  AL*AF?

3 aandragen op de column van Marc C. in het NRCeetje hier op het net

Toevallig in mijn niche of nis van nuttig aanwenden ...

toch?
toY Cees