Saturday, March 5, 2011

Waterschaps nieuws en dijken-economie

ter transparantie aan collega's en openbarend gemoed ...


onderstaande werd aangeboden aan dit artikel ...
http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/274120/Nederlandse-dijken-gebouwd-rond-New-Orleans.htm

of het geplaatst is - is de vraag ... wegens machine taal ;-)
L.S.

minder bekend is de rol die t hoofdstedelijke publieke en koninklijke bedrijf stichting Waternet werkt aan de dijken en de kwaliteit van dijken. En de kwaliteit van al haar andere instrumenten en mentaliteit voor waar het de menskracht betreft.

Het bedrijf werd kortgeleden uitgenodigd kennis te nemen van de uiteindelijke onderzoeksresultaten voor waar het zowel de Zeeland ramp in 1953 was alsmede de oorzaak voor de meer recente WILNIS ramp.

De belangstelling van de stichtingsdirectie laat nog op zich wachten al heeft haar pionierende oppositie het innovatieve aspect aangemeld. Mogelijk hebben Provinciale Verkiezingen hier een rol gespeeld en zelfs ook de aanstaande 1e Kamer "verkiezing".

Immers blijven de waterschappen zelfstandig en - om het zo maar helder te duiden - dictatoriaal qua bewindvoering? Of kunnen de ingenieurs inmiddels amdere disciplines zoals informatici en bewustzijnswerkers (Graal-kenners ipv -ridders?) verdragen en te woord staan in nuchter beraad?

Of journalisten komende weken een ontnuchterende rol gaan spelen is tevens een vraag, die mij doet beseffen dat ene Pim Fortuyn ooit columnist was bij dit mediabedrijf.

toY, een wachtmeester der royale gevesten

notie
het schijnt zo te zijn dat de Nieuwe Economie een einde maakt aan eeuwig rondzingend "gezever" wat het volk niet verder doordraagt door de tijd henen die de evolutie respecteert.