Tuesday, March 22, 2011

bonus wordt "bon! us"

de publieke opinie doet er toe bij de commerciële instantie die ook wel een bank heet.

Marc Chavannes is een onderdeel van de burgers die bijdrage in het omturnen van "oud vertoon".
En zijn lezers die mede de toon zetten.


Hier een verslag van de columnist na de herstelactie van kennelijk genezende professionals.

En mijn bijdrage vanuit de rol die ik in 2001 in formatie op mij mocht weten:

"wetgeving ... die zegt dat banken zolang zij staatssteun genieten geen bonussen mogen uitkeren."

is in de praktijk reeds ingezet door overheidsbedrijven die in de Waterschapssector werken. Heet dit voorbeeldpraktijk? En hoe worden de goede voorbeelden voor het voetlicht gebracht in het Nederland met een regering. En regeren was en is gewenst iets te zijn met vooruitzien.

Zo zijn er bijvoorbeeld formules voorzien wanneer een politiek aangesteld functionaris faalt. Is het al denkbaar dat iemand een keer volledig de plank mis slaat (ten koste van een ander?) dan kan er nog een zegening volgen in de zin van "eens maar nooit weer". Doen er zich herhalingen voor; tja , dan heeft de geachte verhandelaar toch geen publieke schandpoaal nodig gezien de kwaliteiten waarop hij op de payroll staat. Dan dreigt de kwalificatie "poetsneus" én blaam voor het collectief / het merk / het blazoen op de ware intentie die men nu juist boven bezorgt.

Wie zich er toe leent om zo bijv. een koninklijk werkend bedrijf tot dwaallicht te drijven en broeiend pluche negeert kan attentie krijgen van het plan'ethisch bewustzijnsveld dat mede door HM wordt onderschreven in bijv. Troonrede 2008 en al haar prestaties ten behoeve van het volk. En mede als voorbeeld voor haar opvolger die een schone overdracht is toegewenst.

Ik zend deze even door aan de AD en de SD van de stichting die mij begeleid in een afrondende missie met dhr mr H. A. A. G. Vermeulen als toezichthouder op de (be)schikking die is voorzien in wederkerig bekende formules. Alles zonder emotie ~ puur zakelijk en ietwat publiek.

uw correspondent
Cees de Groot

integraal directeur stichting DWR/Waternet sedert 1 april 2001
tevens planetair actief WUPED advisor bij CMS, Lucknow, India
inspirator / communicator als facet talent binnen de pioniersfunctie in overheidsvelden