Saturday, March 26, 2011

Foreign Affairs aka WeirdoBusiness?

het nrc komt via Marc C met een Column inzake het buitenlands beleid.

een commentaar ingediend:

ingeving eerder deze week , blijkt mij te worden ingekopt met:

"Modderen met geheven hoofd. Hoe zou het beter kunnen?"

modderen werd ooit opgepikt door de Engelsen ...
mogelijk bij Will~iam the Silence & Mary Stuart / Steward?

Het woord en begrip "Modern" werd gangbaar ...

Double Dutch?
Triple Dutch?
Quantum Field Initiathor?

Later kreeg je nog Post-Modern Society & Academy

Toch, JPB?

geïnspireerd door de commentaren, volgde:

indachtig de es~say-prijs-vraag “is alles al gezegd?” van winter 90~91
kan het nrc archief mogelijk nog een trilogie ophoesten die voor-spellend was inzake de afloop van democratisch vertoon in een energetische spel van wisselingen waar informatie zou indalen in het lichaam der burgers als wan-informatie (klank “one”-in-formatie; ergo een programma); dit zou worden opgepikt door de apenrots (die ik nu even niet van een label voorzie) in het 3e kwadrant: de mis-informatie als speelbal van de economie (meer zieken, meer dokterij, meer chaos, hogere economische uitslagen) tot in het 4e kwadrant an de wijSsfeer …
vandaar deze week … waar een doop werd gehouden voor een kindje ~ net uit het badwater (voorzichtig koesteren?)
“knowbody” governs