Wednesday, March 9, 2011

ALARM BEL inzake AARDE VITALITEIT


ik meen het woord ALARM hier te kunnen plaatsen na het lezen van dit artikel


The 'ROOT' or core of oUR Earth is exhibiting unusual pressure.
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2011/03/08/lithospheric-fracturing-being-reported-across-the-globe/   This article discusses fracturing of our Earth  at multiple locations."Unexplained surface deformation of the planet should in itself alarm us especially when most of the events erupted with no reported accompanying episodes of seismic activity.  Lithospheric fracturing of the planet’s crust is another sign terrestrial tensile integrity is degrading."

Ik moet deze notie koppelen aan het onderzoeksgegeven dat mij recent bereikte inzake de Zeelandramp 1953 en ook de  WILNIS dijkbezwijking in 2003 (gebied AGV - Amstel Gooi & Vechtstreek)

Immers daar worden soortgelijke beelden gewaar als hier boven wanneer het drama zich heeft voltrekt.

OPLOSSINGSRICHTING
De heren en dames INGENIEURS worden verzocht  wakker te worden uit hun betweten vanuit schoolse dwangneuroses en economische  principes die abject werden ingebed!
Die gaan gepaard met abjecte gevechten  van lieden die zich op een apenrots wanen.
Een type voorzitter MHA/Amsterdam mag al jaren roepen "wij zijn de apentijd  voorbij" en de Algemeen Directeur Operationeel Waterbedrijf mag roepen "je  moet elkaar aanspreken zonder aanziens des persoons" ... mijn observatie stelt dat men op het moment van vruchtzicht wijkt en vervalt in het oude  "gepest" en dat is ondermijning van het kwalitatief betere product (dijk of dijkbeheer).

In de aanbieding heb ik dan ook een heuse dijkkundige die behalve zicht op de oorzaak ook een voorstel heeft voor drastische ingrepen op bestaand koninklijk erfgoed inclusief het kennisdomein.

ergo WERK aan de WINKEL / WIN-KEEL ;-)

Geen getreur om oud-falen ; opstropen die mouwen en kappen met Haagse mauwen ...

En graag koppige psychopaten en sociopathen ontmaskeren en de laan uitsturen ...
terug naar af met inlevering van PSU en bonussen en extra afkoop sommen ...
(recht  door zxee ... behoeft geen juriste(-n-rij) vanuit het mij verleende gezag
(drager - hebber - voerder) - met noties bij de Bestuursdienst Amsterdam en Directie AGV incl. Dijkgraaf.

uw adviseur en bewoestzijnspiloot, S'ace
integraal directeur i.o. bij stichting  Waternet
i.o. staat bij organisaties voor "in oprichting" en is bij een persoon op te  vatten als de pioniersfunctie die impliciet kon worden verstaan bij zekere gedragingen - lees overdrachtelijke aanbiedingen

tevens  is i.o. een integraal motief dat fases van culturele overgangen beschrijft (dr Clare Graves, Spiral Dynamics) - hier een tabel die een poging doet het in Nederlandse Taal te vatten: