Friday, October 23, 2009

AF "lakman"

Een NRC artikel gelezen te hebben (inzake de lessen van Wognum, so far) verleidt mij wel eens tot een repliek in tekst aangeboden aan de recensent ... die zelf bepaalt wat "er door komt". "wat doorgedraait wordt" en mogelijk "wat op de reserveplank van eigen archief" komt.

Dit heet nl. eigen verantwoordelijkheid in de steeds engere en wellicht uiteindelijk oprechte samenleving (niet te verwarren met de gemeenschap).

Hier mijn bijdrage:


nuttig is de bijdrage van M. van Rossum waar ik korth.halve inga op "Tot ‘beeldvormingsjournalistiek’ & ‘emotieTV’."

ik meld in dit kader dat de wereld er dan ook anders uitziet sedert de MASLOW pyramide is geƫvolueerd naar een ander stadium - en wel vanuit Nederland met een gekoppeld bewustzijn zoals aangekondigd in de Troonrede 2008 ("Nederland wordt bewust")

Eerstens werd veelal de Maslow pyramide beschouwd als een trappetje dat je vanaf beneden diende te belopen - hetgeen hersteld wordt tot Maslows bedoelng ervan nl. een radiaal besef tussen bijv. de "fysiologische" met 1 gelabelde trede en de 5e de "bewustzijn" trede die met 5 wordt gelabeld. ergo: het gezonde verstand wordt daar altijd direct gekoppeld aan het fysiologische aspect.

Tweedens wordt opeens het fysische aspect verschoven naar trapje 2 omdat de adem van ieder wereldburger meetelt als puls op al het nieuwe in de wereld ...

Kijk daar hadden al die formats in de mediawereld even geen rekening meegehouden toen ze collectie naar "de beurs" ("k'loten") gingen ...

Met burgertaal gelardeerd (aangeboden) ... uw "lakman"


E.e.a. mede als vervolg op "laten wij samen eens het nieuwe kerstverhaal maken" bij de hoofdstedelijke stichting "DWR" (inmiddels wereldwijd bekend onder het kopje "Waternet").

Het kerstverhaal schrijft zich doorgaans zelf en vermoedelijk in korter tijdsbestek dan het eerdere voor waar aangenomen verhaal ...

Verhaald worden, zal er zeker ... te weten , dunkt mij ~ S'ace