Monday, October 26, 2009

hoe democratisch is de stichting waternet?

afgelopen december gaf ik mij op gepaste wijze via de secretaris van Waternet wegens omstandigheden en gevoeligheden bij hem / het bestuur bekend ... op bij de nieuwe ondernemingsraad ...

ik heb thans geen bericht ontvangen van de heer die zich ook wel leent - naar mijn laatste informatie - aan de functie algemeen directeur sedert 1 jan 2002 (toen heette de stichting nog DWR) ... de toezichthouder is op de hoogte gesteld van de integriteit die is aangewend.

actueel is het onderwerp in De Balie - ik verleen hier publicitaire dienst aan ... wegens mijn democratisch vermogen aangewend - waar ik overigens sedert maart 2001 op gepaste wijze wordt erkend als pionierend directeur / collega van dezelfde stichting ...

Inderdaad kunnen formeel aangestelde directeur geen OR-lid worden, en zij dienen zich met die procedure niet te bemoeien - anders dan ons collega die in algemene hoek "regeert" zich illustreert sedert jan 2006 ... Ik heb thans nog geen zicht op haar herstel (het is een meisje! ook "het haasje" in populaire bewoording - excusez aan de meelezende rijdende rechter in zich storend breinenbrij)

Integenstelling tot bovenstaande kan een zich kwetsbaar opstellend, aan de betere samenleving werkende, ambtenaar met gedoogsteun van ambtsdrager(s( en -integere-medewerkers/collega's zich als ondernemingsraadslid melden al hoeft dat weer niet als je buitengewoon lid bent sedert een bepaald moment/zich voordoend geval of feit. Ergo, van omstandigheden wordt gebruikt gemaakt de situatie met lering scherpende voor een steeds grote wordende de menigte ... alle functionarissen er in meenemende wegens hun beroepseer (ook).

~~~

Hoe democratisch ben jij?Di 28 oktober, 20.30 uur

toegang gratis, reserveren verplicht‘Wouter Bos is een draaikont en de Tweede Kamer een kakelend kippenhok met een paar schreeuwerige haantjes.’ Het vertrouwen in de politiek lijkt op een dieptepunt, de kiezer is de laatste jaren flink op drift.Maar democratie is meer dan alleen de politiek. Hoe democratisch zijn we eigenlijk zelf? Hoe democratisch zijn onze scholen, woningbouwcorporaties, buurtverenigingen en organisaties als de ANWB? En hoe democratisch gaan wij met elkaar om op het werk of in privé-situaties?Samen met onder andere bestuurskundige Roel in ’t Veld en Herman van Gunsteren, emeritus hoogleraar in de politieke filosofie, gaan we op zoek naar onze eigen democratische ‘roots’. Met onder andere de enige echte D.Q.-test!De telefonische reserveerlijn is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur t/m 18.00 uur op telefoonnummer 020-5535100.
Kijk voor mee informatie over dit programma op de website van De Balie


groet ~ en doe goeie dingen voor de wereld die je ook eet en drinkt !
S'ace

hier gedeeld met tuning the future ...

disclaimer: waar de stichting Waternet zich inmiddels heeft verbeterd in lerend overheids veld is zij thand te prijzen in het bericht dat hier gepaard aan gaat. Tenslotte is de Kroonprins hier graag een boegbeeld naast (inter)nationaal inspecteur met navenant honorarium en carriereprofiel (bijv. koning van een koninkrijk, al laat ik dat graag over aan HM en de hofhouding en vol vanzelf).
De stichting is graag pionier op voorbeeldgevend terrein- zeker waar met zich dienstbaar acht aan amsterdam en waterschapsgebied en ingezetenen. Ieder functionaris laat zich graag aanspreken op de verantwoordelijkheid en loopt er niet van weg; sterker nog men neemt initatief bij excalaties e.e.a. in (water)vrede te verenigen met zicht op de wederdienst van de (enige) levensgenoot.
Voor elke functionaris geldt een polsstok in het gebied waar men iets te doen heeft, cq. valide kan opereren als "professional"; in het onderhavige geval met de integrale directeur is dat > 3 miljoen euro als onderlijn ... (DB/AB/??)