Tuesday, October 27, 2009

bank-kieren

Het verdedigingswerk van bankiers met een inkomen van 4maal modaal bruto wordt becommentarieerd en gevraagd door marc chavannes

En bestuursleden van grote stichtingen gelden ook als bankiers voor hun opdrachtgevers veelal uit publieke representatie te verantwoorden op alke dag dat er kamerleden zijn die het in de gaten hebben gekregen én van hun partij de vrije uitloop hebben als scharrel'aar , met alle respect voor de aar want die dient het voedsel. En scharrelen dat doen we allemaal van het volk en weer op een andere wijze sommigen betrokken bij de bankzaakjes (waar ook hele goeie mensen hard werken).

De grootste banken zijn mogelijk gehuld in multinationals en hun opgetuigde netwerken in multiplex fiscaal verbanden die de tijdsfactor verbuigen (op handige wijze in eigen voordeel en werkkapitaal). Dit levert ook bonussen op voor de vervulling van de taak.

Zoals ik een opmerking van een "zaakgelastigde" - lees vrije ondernemer - onder ogen kreeg en hier deel:

„Een terechte kanttekening”, vindt "Andersom" '). „Maar als buitenstaander kun je wat robuuster en scherper de bestaande verhoudingen doorbreken. Je doet de klus en bent daarna weer weg. Daardoor kun je je ook harder en onafhankelijker opstellen.”

Zo komt het bij Overheidsinstellingen voor dat men zich robuust maakt in de missie met de werknemers en figuranten als Andersom inzet bij scheiding met diezelfde werknemers - soms ook ambtenaren in dienst van Grote Steden (Be)leiders.

In de filosofische hoek betekent die bijv. dat men zich als bedrijf uit in Neo-Platonisch Veld met Credo's als "iedereen heeft een zoektocht naar het goede, ware en schoone" aan de ene kant ... en vervolgens huurt men de robuusten in die zich bevinden in het kamp van de Epicuristen , de tuinfilosofen, de dagvlinders, de lieden die geen boodschap hebben aan en met de samenleving ... edoch wel een hakmes op zak hebben als zakmes. Tja, of uiteindelijk rechters met zwaarden deze lieden kan onderscheiden ... dat verhaal laat zich vast binnenkort (?) verhalen met de Kroonprins die tenslotte het volk bevrijdt doordat het volk hem bevrijdt ... een ware verbinding was er altijd al en het is ook goed die dan waar te nemen.

Kenmerk van het Neo-Platonische Veld is dat zij zich niet verhoudt met het Epicuristische Veld - waar lieden als Tandartsen en Uitzendkrachten zich in grotere percentages ophouden naast de grote graaiers. Het Holisme doet opgang in dat Neo-Platonische Veld van nijvere "amateurs" zoals Job Cohen hen bejegend als hij de grote professionals te vriend houdt en vooral "hun klusje" laat afmaken. Ik hoop dat in dat klaren van het klusje niet menig ambtenaar of politicus daar in die communicatie-buis verdwijnt. Dat is wel wat anders dan You-Tube, NZ-tube of Adams-tube ... als didgeridoo ...

groet, s'ace

') naam ietwat gewijzigd wegens bescherming en disclaimend tegenover een zekere vakgroep die ook robuustheid in haar vaandel meedraagt wegens beroepscode (hulptroepen in vele boeken en regels, zeg maar multiplex en zeker geen babbelonië - lees "babbel-alone-ieje" - als uitkomst)
notie: het schijnt dat kringloopwinkels zo goed kringen sluiten dat ze een tekort krijgen aan banken met kieren ... dus oproep aan lieden die hun bank vervangen!

een aanvullend stukje proza op hetzelfde thema:

# s'ace - cees de groot zegt:
(NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)
dinsdag 27 oktober 2009, 22:31 uur

Ik voeg hier nog iets toe aan dhr. van Eeden waar hij – ik quote – stelt: “De lieden die het (private)financiële wereld-systeem onder Greenspan verruïneerd hebben zijn NOOIT bestraft,ze werken nog steeds gewoon door (NL: Bos,Wellink). Behalve dan Madoff, die “genant” werd gevonden (Rinnooy Kan).”

Eerst even over de stijl van dhr. Alexander Rinnooy Kan die ik onderscheid qua stijl van een lid van het Olympische – sportieve – comité: Madoff behoeft geen predicaat “genant” van een heer als de voorzitter van de SER – het is onnodig voor deze heer zich zo uit te laten over de vrije ondernemer Madoff die een spannend leven leed – al zijn wij ons niet bewust van zijn motieven.

Eerstens gaat het vanzelf over de het wereldsysteem dat gewoon democratie heet. Immers dhr. Bos zal rustig opstaan en beweren dat hij de beste optie van het volk was (en is?) om financieel beheerder te spelen met zijn gezicht erbij. En dan heeft hij altijd een punt want de democratie functioneert niet omdat dit nooit de bedoeling is geweest.

Uh?

Tja, we werden buitengewoon slim/sluw opgezadeld met een sigaar uit eigen doos …

Sigaar?

Tja, u heeft gelijk: dit moet ik even uitleggen dat waren grove stukken tabak in tabaksblatt, eh … -blad die je aan een kant in je mond stak en vervolgens aan de andere zijde in vuur en vlam zette ter bewie?roking van het lichaam met aangekoppelde geest – soms bij een spel biljarten …

so far … de aantekening – waar ik dus talloze directieleden als uitvoerders van bankaire bestuurders toevoeg aan het bos wellinken.

toY cees