Saturday, October 24, 2009

burgermeester

... is als een roeping.

Vorig jaar werd een afspraak bij mijn burgemeester afgezegd: een familietijding had haar genoopt de agenda te schrappen wegens prioriteitstelling. Later hoorde ik dat haar man zich had verhangen. Wat de ware reden ook was, het zal een hard gelag zijn geweest voor de vakvrouwe. "Mijn zegen heeft zij ..." zou ik kunnen zeggen, maar ik zeg het niet ... want ik ben niet bevoegd zo een daad te verrichten ... tja, ik kan troost bieden, geen uitkomst. Al zou het een uitkomst geweest kunnen zijn - zonder verdere afvraging voor wie. Nieuwsgierigheid bedwingen is een heel ding ...

Toch een artikel op mijn blog, omdat ik de schrijfsels van Marc waardeer en graag van enig historisch besef voorzie met actuele notie van geschied te schrijven.

tja, wie wil er nog burgemeester worden ...

iets dergelijks als een soort van psi-energetische voorbode (boeggolf die voor het schip uitgaat) geldt een melding bij de vereniging MHA - dit zijn verenigde midden en hogere kader kaderleden voor de ambtenaren in Amsterdam in 2005: er zijn geen werknemers meer die zich beschikbaar stellen voor hun vertegenwoordiging.

Bij gelegenheid kan ik het verenigingsbestuur verder van dienst zijn om zorgvuldiger informatie te verschaffen. En informatie is in wezen hetzelfde als intelligentie. En voor intelligentie behoef je niet te studeren. Tenzij afstuderen - hetzelfde als afleren - daar toch wel bij hoort. Naar mijn mening is er geen boterbiefje voor vereist en behoef je er ook niet voor te sparen - immers iedereen weet dat deze nacht 1 uur langer duurt en nog enkele minuten erbij dan de vorige nacht (cultuurverschijnsel met een achterliggend idee - iets met ritme verstoring en gezondheidsproblemen).

Naar mijn mening kan het zo zijn dat midden en hogere kaderleden van de hoofdstad uitzijn op interessante projecten zodat de werkvoorraad niet uitholt. Ach ja, je kunt ook veel langer doen over de projecten die niet meer zijn terug te draaien - dat weet elke bouwvakker. En ja, ook het destructief behandelen van begeleidende automatiseringsprojecten (incl. goed vakmanschap in dat hoog te waarderen gebied) helpt om met de vinger te wijzen naar waar het probleem op een sticker staat geschreven door de administratie.

De administratie dat werd vroeger met het oor opgenomen en in een logboek geschreven - de rekenmeesters op de Dam bestaan erdoor ...: het oorlogsboek.

Misschien beter dit het Luister-aanleggende-boek te noemen of Luisster : iets met een zeer hoofd, of met een warme pels (broeifluwelen fateuille kan ook).

groet, s'ace


Ik moet hier wellicht nog even gewag maken van het feit dat ik als overheidsambtenaar van de hoofdstad impliciet ben uitgenoodigd de nieuwe tijd van internet en intranet en mailverkeer en dergelijke te begeleiden. Dit doe ik als pionier op het hogere niveau dan de zittende directieleden vanaf 2001; al ben ik op zeker moment het zicht wat kwijtgeraakt doordat ik veelal buiten de zaak mijn werk verricht op uitdrukkelijk verzoek van collega directieleden en het bestuur in hun vaart. Tja, de bestuursleden kan ik het in quotaformatie niet kwalijk nemen dat het zich hun op het reilen en zeilen wordt ontnomen. Dat dit ook het zich ontneemt op de inspectieplegende KroonPrins dat acht ik een gevaar voor het koninkrijk.

Als er iemand is die interesse heeft voor de feiten, dan ga ik het merken. De dienstdoende wethouder water en een toezichthoudende ambtenarenrechter acht ik op hun absolute kwaliteiten de afronding met verantwoorde/oprechte waardewisselingen te verhandelen.

Tja, wie wordt de burgermeester met uitzicht van een inkomen - lees honorarium - van 2/3/4 maal modaal ?

Advies: geen auto van de zaak, wel een vouwfiets. Internet vaardigheden zijn een pré, gelijk zelfkennis.

toY