Tuesday, May 17, 2011

imagine - regeren is vooruitzien = voor-tuur op na-tuur

http://www.youtube.com/watch?v=nP8U4XGt6J0&feature=iv&annotation_id=annotation_385052
\
biedt een platvorm om diverse kwesties uit recent verleden uit te meten op haar bedoeling

de intentie ...

die ook stichting Waternat voert en voedt met haar pionierende dierecteur in enige status

~

met dank aan Johan voor de manifestatie die hij illustreert ...

sommige mensen waren sensitiet en streg-zinnig bezig om die voorbereiding voor allen te treffen

hulde ... ook aan Maxima die vandaag 40 wordt ...
S'\ace

adviseur voor wereldeenheid en vredeSeducatie
voor en namens 2 miljard wezens die een goede toekomst toekomt ...
ook met U (curves)