Wednesday, April 20, 2011

aftelling ~ countdown

Bevreemdend genoeg was ik gisteren naar een lezing waar ene Larouche opriep ') tot het  binnen een week afzetten van ene Obama in de US en het aanleggen van spoorwegen in Afrika, een Engelse Kolonie.

Dit als opmaat om aandacht  te scheppen  voor een artikel van mijn "co-co-creator" Marc Chavannes bekend als journalist en columnschrijver bij het NRCeetje, de slijpsteen voor de geest.

hier het artikel
stel-dat-iedereen-ging-doen-waar-hijzij-voor-is-aangesteld
 1. cees de groot zegt:
  (NB: Deze reactie moet nog worden beoordeeld)
  “iedereen is een ander perspectief dan -een ieder-”
  en dit is duidelijk te maken in een countdown perspectief III II I – in een Romeinse notatie of *** ** * in een andersoortige infrastructuur (matrix waarin zich systemische rondgangen voordoen met vooraf-ontworpen zekerheden wegens het afgedwongen patroon binnen het aanvaarde systeem)
  zo is “drie maal drie is negen” behalve een opmaat van een lied ook een heelheid -van 9- in de rondgang binnen de matrix van de eenheid, het getal 10 ofwel het decimale stelsel. Analoog telt hetzelfde voor 2 binnen 3, 3 binnen 4 en eerstens ook 1 binnen 2 (non-duaal binnen duaal).
  doorgaans behoeft dit nog een meer tot de concrete werkelijkheid verhaalde anecdôte , dus bet volgende in de countdown:
  III
  iedereen heeft een zoektocht naar het ware, het schoone en het goede (I II III)
  II
  sommigen hebben een vinding binnen het ware, het schoone en het juiste
  (ergo III is qua perspectief gewisseld van het emotionele naar het esthetische rijk van beschouwen)
  I
  een ieder heeft een schikking in het ware het schoone en het verenigbare
  (ergo III is qua perspectief gewisseld naar het ethische rijk van samenleven)
  II is het terrein van de media en de alerte journalisten waar zich overigens menigeen aan heeft toegevoegd sedert het internet en eigentijds fora tijdperk
  I is van oudsher het terrein van de rechter, de wijze en daarenboven de koning – metafoor voor … (Kunnen we dat nog beweren?)

  ~~~ als Orakel van Ken-nemer-land of Kenne-mer-land kan ik niet om de tijdstempel henen:

  13:39

  immers het artikel geeft illustratie aan het lied 3x3=9 ieder zingt zijn eigen lied ...

  1 dat is de bron van leven - in elk een - een ieder
  3:3 is als 3 gedeeld door 3 en dat is weer enen / 1
  9 is het resultaat van de complementaire bewerking 3x3 = 9

  tevens geeft deze tijdstempel het volgende serendipitieuze fenomeen weer:

  13 is het getal van de maan en toont zich in verschillende formatie als hier  9:1:3
  (tja een boude bewering of nu juist een geniale voorzet:)
  immers 9 is het getal voor de individuele uitkomst van een zinvol leven ...
  daartoe besta je : "om je bek open te doen op het moment suprême" :D emoscreatie!
  het is het  getal voor de 9-daagse week - de kweek of kweak

  3 is dan de oefening voor het volk - het collectief: Liefde - Leven - Leegte
1 vind je terug in de getallen 10, 19, 28, 37 etc. al zijn deze eerste 5 voldoende ... om te kennen in combinatie met het getal 9, dan ...

het gaat om heelheid van 9 - het individu en eenheid van de planeet ... alle mensen

toYo, S'ace

') overigens is het verlinken van Larouche geen oordeel nog bevestiging voor zijn gedachtengoed; het is goed om de geluiden op de planeet te bezien ... en samen tot beelden af te stemmen - dat wel, mits niet gedoemd tot "wan-intentie"