Tuesday, August 24, 2010

de dissident, die de dirigent speelt ...

is een titel die zich schaart aan het gezegde "het is de dissonant, die de muziek maakt" ...

of MU ziek wordt is inmiddels geen vraag meer waard gezien het gezicht van ene DONNER'wetter in nieuwsbladen ... Mogelijk hebben wij te maken met volgzame bestuurders die kijken wat het wiel doet op elke hobbel die te nemen is in steeds minder geplaveid straatwerk ...

Kortom, De VrijzinnigePRO heeft een nieuw programma waar Maarten hem Rost ...

ik gaf er een klaroenstoot in mee, omdat ik het niet kon laten ... (vergeef mij, Bea?)

Het aardige van het woord GeSchieDeNis ligt wellicht in de benadering met de klemtoon …
Nog meer humor wordt geprikkeld door er het woord “leraar” aan toe te voegen en mijn schoonvader weet waar’om het gaat …
Het nut van schoonvaders ligt hem meer in het werkwoord schonen dan de kwaliteit van handelen bedoeld met het schoon dat volgt op waar, goed en … schoon …
Er zijn overigens vele kandidaat schoonvaders die zich aan mijn adres pleiten … al weet ik niet of dit pleit voor het autonome gedrag van hun appèlerende dochters …
Wellicht is het woord Appèl nog het meest besteed aan de geschiedenisleerraren – in een nieuwe spelling voorgelegd.
Een Dissident , die wordt gehoord … en ge-oormerkt

Voor de Omroep VPRO opper ik de naamswijziging V~PRO-beer ...
die satire is op de macht-S-greep van de PRO-beren - een nuttige verwijzing naar de AMA-teurs van Cohen en de Falende PRO-fashionals van Zalm, DonnerWetter en TaalGenoten ...

toY S'ace

motto: "straatwerk is ook liefde voor elke fietser die hijgt ..."