Friday, August 27, 2010

LASTIG

Kent u dat?

"U bent lastig!"

Tja, dat kan vanzelf zo zijn, echter vooral niet als je samen voortbeweegt in een schitterende beweging.

Kijk, je kunt wel stellen dat "Gek lastig is", met dien verstande dat je dan ook beziet voor wie het lastig is. "Voor de hulpvragende" zou je kunnen stellen. En dan geldt tevens dat de hulpvragende niet altijd degene is die wordt aangeboden zich als hulpvragende te gedragen in "dogmatisch gemoed".

In dat onderhavige geval is de hulpvragende vooral degene die de ander in verlegenheid stelt.

Tja, hebben we dit op ons netvlies samen gezien in de liefdevolle acceptatie van wat werk betekent?
Ha,, dan hebben zij samen iets geleerd en zijn wij in feite verandert!

ToY, S'ace ~ patriarch van de functie inspirator/communicator in openbaar veld van Nederland NV/BV

wachtwoord?   b a l l g a m e (zonder spaties)

in een hoofdstedelijke stichting wordt een initiator van een klachtenprocedure betiteld/gedefinieerd als "klager". In staat van bewustzijn komende kan men zich ook voorstellen dat de klager in wezen de contraklager is omdat de werkelijke klager zich in een maskerade heeft gedragen (bijv. de algemene directeur indien hij zamen optrekt met de ex-partner van een collega -evt. politiek bejegende- in openbaare verband).

') de notie "ballgame" is op diverse wijzes gerelateerd aan de missie die in deze tijd (dit jaar?!) wordt gecommuniceerd tot medieerbaar en leidend motief