Saturday, August 28, 2010

orakelbevraging geoffreerd

Marc s'tuurt mee in tellek't(onon) I en II ... ;-)
in de kwestie die aanhangig is
laaf ik mij aan de bevraging van het "Orakel van BakkumBeach"

dit werd mede ingegeven door 2 nummers hier, nl. 37 en de voorliggende 49 ...

37 vibreert 10, +4 en -4 en ook 21 (black jack)

49 vibreert 13, +5 en -5 en ook 36 (numeriek 9, ook -3, +3 en 18)

de orakel bevraging werd ingebed in 2 NooSferische Allocaties , dit alles wordt verslag gedaan buiten het domein van de vigerende krijgsheer alhier

alles ter kennisgeving aan het volk en haar ridders alsmede hoflieden in transitie verkerende ...

toY
Geschiedenis wordt geschreven ... door de situatie die zich aandiend ... onderschreven door de navigerende(n)

all af
S'ace

Bolon Ik in Moon13 NooDigm