Sunday, August 29, 2010

Hoe wordt Wilders benut?

... is een lokvraag naar een andere ...
(immers wie beheerst Geert? ... in dat geval ter benutting)
"Hoe laat Wilders zich bedienen ?"
zou al een betere vraag kunnen zijn, al vraag ik u lezer ook uw hulp ter versteviging van de grrep van het volk op zich(t)zelf ...

onderhoudend kan hier zijn de visie van ene David Icke die werkt aan een immens grote "job" ...is deel 4 van een interview dat in het begin ingaat op de vraag van angst en dus beveiligingsagenten ... en de energetische impact op het wezen van de persoon die bewaakt wordt ...

Vervolgvraag zou kunnen zijn hoe dit is verwerkt in protocols die bijv. het koninklijk volk bewaakt ...

"ter meerdere eer en glorie van wie ?"

(daartoe zijn de eerdere delen van het "Praagse Lente" interview volgbaar gezet ...)

toY S'ace