Thursday, August 5, 2010

re-petitie en koning's zet

Van den Heer Lubbers kan veel gezegd worden omdat hij zich weet in vertegenwoordigende zin van het volk en zijn eigen drang daarin woordvoerder te zijn en dat en passant te oefenen ...

Zo herinner ik mijn zijn gelijke stelling inzake het doorgeven van de planeet aan volgende generaties aan iemand als de heer Wijffels (ook CDA gezind) rond het bezoek van de Dalia Lama aan Nederland recent in 2009.

In een illustratie van zijn leiderschap vertoont hij zich heden met een NRC bericht ... , dat wellicht ook elders simultaan oppopt als openbarende verslaggeving.

Nuttige slag/zin: ~ Dat is „een repetitie die ik de majesteit niet aan wilde doen." ~

A Wat is dan een herhaling van zetten, per definitie?
B En ... is de herhaling van zetten niet op een andere wijze van toepassing op het hele verhaal?

A
Een uitstapje naar het edele spel van schaken op een bord van 64 velden geeft :
remise door eeuwig schaak en pat .
De PAT-stelling geeft aan dat het Koningsstuk geen zet meer kan doen: hij kan zichzelf niet schaak zetten omdat dit immers verlies geeft. Gezichtsverlies en Spelverlies ... ofwel verlies van (het recht op) de Troon.

De situatie "herhaling van zetten" treedt pas op wanneer dezelfde stelling 3 maal op tafel verschijnt ....
Ergo, je kunt zonder enig "verwijt" gerust 2-maal dezelfde stelling op tafel krijgen met het initiatief aan de leider om "iets nieuws te verzinnen" ...

Kortom, de heer Lubbers is voorbarig door H.M. een onderzoek te doen op het gemoed van alle betrokken partijen om het anders te doen dan "zo we het gewend zijn" in enig protocolair program (hopelijk niet zoiets als hypnose - hetgeen oproept tot opstand zoals beeldenstorm)

PLUSje wat mij betreft voor de oefening die "de 3" voorhouden aan "de vrijheidsridders".

B. ... is de herhaling van zetten niet op een andere wijze van toepassing op het hele verhaal?


(die vraag beantwoord ik nu niet; ik geef enkele overwegingen)

* ik lees een boek over het geheim van de shaman. het verhaalt over het balspel waar de balkern het hoofd is van de "decapitated head leaders creation".
* ergo de conclusie kan slechts zijn dat de leider in iedere speler zelf verborgen zit en tijdens het spel zich gaat illustreren - of niet
* mijn visie op 2 kabinetten paars en 4 kabinetten CDA rechts/links is dat zij zich gaan schikken naar een meerderheid met medeneming van het eigen aureool
* credo: "goede wijn behoeft geen krans" & "goede wijn draag een eerlijke prijs"
* een integer bestuurder kan slechts Besluiten Vaardigen bij Toegepast Besliskundig Vermogen
* wanneer een noodzaak zich aandient verdient dit bijzondere aandacht; indien zich nog slechts noodzaken aandienen op enig -telkens hetzelfde- niveau ... dan helpt niets meer
** (laatste omstandigheid gelijkt op in A behandelde stellingen)


so far :: th momen
avé s'ace