Wednesday, August 25, 2010

33 - verbindingsgetal

ik las een leuke brief op het bewustmakende nieuwskanaal in Nederland

het prikkelde mij om in mijn openbarende functie als pionierend verbindingsofficier in dienst van het opperbevel een notie af te geven die verband heeft met snel naderende verandering op de wereld waar Nederland graag een inclusief onderdeel wil zijn.

Kortheidshalve deel ik dan een pastatekst - mede omdat ik te lui ben om telkens dezelfde letter en woordenreeksen aan te slaan (mijn duivelse oorkussen):


hallo T., hier S'aceBase ;-)
ik heb iets te melden als blijk van medeleven op de perceptie geleverd via het getal 33.
het is een mooi BIRD-getal ofwel ook BIRTH-getal en daarom zo mooi dat je dat koppelt in je verhaal! S'chitterend!
Ik geniet daar intens van;-)
wat heb ik te melden als vrijgave van het idee wat het BIRD/BIRTH/vogeltje inhoudt, het volgende:
bezie het getal als het middelste getal in een serie van 9 getallen ...
levert de reeks 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ...
de buitenste 2 zijn "de tipping points" en de andere 3 zijn de vleugels en stellen een drieeenheid voor. Zo stellen de 2 tipping points met het midden ook een drieeenheid voor, echter in breder verband ...
kortheidshalve verbindt het getal 33 zich dus met 29 en 37, 2 hele mooie bijzondere getallen. En wel hierom - weer kortheidshalve al moet ik daarna snel stoppen want mijn thee wordt koud ;-)
29 vibreert -7, +7, 18 en 11 (2+9)
(dat is een "open"ing die je van de wereld afbeweegt waar je het even toestaat)
29 staat voor "de nieuwe dag", omdat 28 staat voor een maancyclus (13x28 dagen in een jaarcyclus)
37 staat voor het priemgetal dat aan de basis staat van 9 "drieeenheden":
111 222 333 444 555 666 777 888 999
omdat 3x37 111 is ...; het is een ultiem verbindingsgetal voor de vereniging van alle zielen / wezens / beesten
toY! ~alvast een fijne verjaardag toegewesnt met het idee dat elke dag je lichtje branden mag
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~H2O::Water Net
S'ace - cees de groot / bakkum / holland
* www.cmseducation.org/wuped/advisors.htm
* integralewatervrede.blogspot.com/
* kweaking.blogspot.com/
De laatst aangegeven link is een verwijzing naar "de ilog" waar de 9 daagse week - kweak - wordt geïnitieerd teneinde het te implementeren op aarde. Dit laatste is analoog aan eerdere slimme en effectieve manifestaties bij de club waar ik mijn professionele en pionierende werk mag verrichten.

So Far So Good
toY, S'ace ~ in een van zijn diverse rollen (integraal directeur en voorzitter van diverse gremia)

nb. in deze sfeer werd de volgende clip ontvangen in een soort van synchroniciteit: