Tuesday, July 27, 2010

hoogbegaafd en familieopstellingen

mensen die mij kennen hebben kennis van het gegeven dat ik op de planeet leef en tevens beschikbaar ben voor advieswerk naast het scheppen van mijn creaties ter aanbieding aan de mensheid en al haar relatietypes.

zo werd ik op de hoogte gesteld van een clubje mensen die `de titel` onderzoeken in een tennisspel van artikelen en uitwisselingen. ik heb mij er gemeld met een ervaring:

Ik werd zojuist "getelefoneerd" over het bestaan van deze site ...
ik las het een en ander en straal in op het begrip familieopstellingen ...

immers wij zijn allemaal een grote familie "op een bolletje" ...

zo kan het verkeren dat je bij een of ander hoog college in een familieopstelling beland ... en dat geven wij een ander label, zoals "hoge raad voor beroep".

trek je niets aan van woorden als hoog en laag behalve bij eb en vloed die er op duiden dat er een proces gaande is van hoog naar laag water of vice versa ... én tussentijds zijn er zogenoemde "freeze" momenten die toch degelijk periodes zijn en onderdeel van een viergang of vierteller: hoogwater - eb - laag water - vloed en dan weer opnieuw hoogwater ...

toch dien je dit niet als 2 dezelfde procesgangen te zien ... omdat ze een andere "attractor hebben" ofwel drijfveer(kracht).

verschil van drijfveerkracht wordt ook wel opgesloten in woorden of zelfs afkortingen.

het gaat er dan om dat je in de juiste kracht met elkaar afstemt.
hier geldt eenvoudig weg dat verwisseling van draadjes kortsluiting levert - principe in de electriciteit (en schrikreacties).

Waarom nu de Raad voor Beroep?

Deze instantie is een college van rechters / meesters in Meervoudig Kamer verband die de Rechtspraak opvoert en logistiek in enige kwaliteit begeleid waar bijzondere burgers als ambtenaren worden geijkt met hun werkgever die veelal politiek geënthousiasmeerd is ... en de familieopstelling eindigt in "majeure mineur" met "get." gevolgd door titel en naam ...

Fijn dat Hans Bodde geen Jargon nodig heeft ... en ik hoop dat hij aansluit in de notie dat onnodig ambigue taalgebruik jargon "is".

Crux: "get."duidt op hetzij "getekend" of "getuige"

En voor de goede verstaander (motto "elke burger kent de wet") is de tweede duiding hier een zgn "dooddoener" voor de ontvanger van een aangeboden tekst van "de rechtspraak" omdat "de genoemde titel" er fysiek en daarom aangenomen mentaal bij was.

2e Crux: een onderschrijving met de woorden "get." zonder handtekeing duidt op de betekenis "getuige" - nu toch weer niet een dooddoener vanwege nu juist de we en gedragscodes.

hoog of laag begaafd ? of toch maar buitengewoon begaafd?

Ik zie veel leeftijdsgenoten en ook wel ouderen die het kindniveau/proces niet zijn ontstegen - en dat stemt hoopvol, toch?

Ik hoop op zich dat men mijn inzicht kan waarderen en zie daar verder hoe het "iets brengt". Dan doe ik er bij gelegneheid hier verslag van ter transparantie in ons wisselveld.

toY Cees (toongegeven als S'ace)