Friday, July 9, 2010

actualisatie WATER top management medio 2010

Laten wij eens zien welke toppertjes ons besturen volgens mijn netwerk(end)bedrijf dat zich beroept op "het eerste watercyclusbedrijf" inclusief de factor mens (en intern aangelegde in-te-graal)

ik leg aan op deze -te actualiseren- berichtgeving
http://www.wereldwaternet.nl/webpage/500125/bestuur_en_raad_van_advies.html

en quote op transparante en aanbevolen wijze:

Bestuur

Johan de Bondt (voorzitter)
Dijkgraaf Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht

Roelof Kruize (secretaris)
Algemeen Directeur Waternet

Theo Schmitz,
Directeur VEWIN

Jos Paques
Eigenaar Technologiebedrijf Paques


Raad van Advies

Job Cohen (voorzitter)
Burgermeester van Amsterdam

Allerd Stikker
voorzitter Ecological Management Foundation

Steven Schuit
Allen & Overy LLP

Jules van Lier
Professor Wastewater Treatment / Environmental Engineering Unesco-IHE
Professor Technische Universiteit Delft

Waarom deze Selectie van 7 Bestuurders?


Voorstel om de verwonderende vraagstelling van Steven eens onder de loep te nemen?

"Steven Schuit (1942) is gefascineerd geraakt door de vraag waarom er soms zo weinig meerwaarde binnen de raad van commissarissen ontstaat terwijl er toch in overgrote meerderheid prima mensen in zitten.
Wat gaat er mis?
Is er behoefte aan meer regels en meer kwaliteitseisen, of heeft het veeleer te maken met de 'boardroom dynamics', de onderlinge verhoudingen en de taakopvatting?"
 Mijn Tip aan u en degenen onder het volk die zich als burger aangesloten weten in de missie (U?).

Laten wij eens met elkaar afspreken?

En een negende lid uitnodigen die ook in kleedkamers van voetballers verschijnt?

U vraagt wat mijn motief ie dat u zich in mij interesseert?

Vraagt u het uw secretaris die zich ook weet in andere gremia zoals met ondergetekende in de missie "initiatie en implementatie van het planetaire bewustzijnsveld" (2001)?

Dit gesteld hebbende vertrouw ik op de agendering binnen 6 weken of zo u wenst voor de 3e dinsdag in september (7e of 9e maanD) ...

Uw genoot in avonturen 24 uur per dag en 7 dagen in de week / 9 dagen in de kweek
Cees

notie: de gegeven links werden kosmisch gestuurd geselecteerd zonder bemoeienis van commercie

in dit verband verbindende: