Thursday, July 22, 2010

mede zeggen schap / schep (ping!)

Er verschijnenvandaag de dag meerdere lieden - amateurs en professionals - die artikelen journalistiek vrijgeven op het internet in een blog-vorm. Ik werd via een zoek opdracht gelanceerd op de P P P pareltjes van ene Dick Termond:
MZ-Samen: De parels van participatie en het restaurant dat z'n Michelinster inleverde

Ik moest terugdenken aan de oude TV-serie van Pipo de Clown en het duo Snuf en Snuitje - waar Snuf (Rudi Falkenhage) zo heerlijk kon stotteren vanwege de pracht en schittering der "gejatte" pareltjes.
Je werd als kind a.h.w. meegezogen in het aloude paradigma van ene Piet Hein wiens daden zo groot waren.

Het is een verwijzing naar de "oude cultuur" , die wij per 1999 hebben aangezegd die te hebben verlaten ... althans in watermanagement en parallelle overheidscultuur. Nu nog even leren hoe wij dan met elkar de samenleving sturing geven via het ruilmiddel geld of enig ander stuurinstrument.

Ik kan als betrokken ambtenaar in hoofdstedelijk verband niet veel anders doen dat mijn st'eentje bij te dragen. Niet zozeer onder het excuustruus-dogma van "wat moet je anders" , maar meer ingegeven door de kosmische instraling die zich vanuit mijn tempel gewaar wordt wegens resonantie - zeg maar zelf-expressie. Dit wordt zeker door mijn directionele collega's bij de stichting gewaardeerd, dat behoeft geen krans (op mijn graf).

Ingediend commentaar op de blog -ter illustratie van de informatiemaatschappij (=de nieuwe cultuur)-:
Per 2001 pioniert een ambtenaar bij een stichting de functie inspirator/communicator gecombineert met een meervoudige rol in de medezeggenschap.

De directie wordt per direct geïnspireerd hetgeen de boel een beetje opschudt.

In 2003 wordt de Algemeen Directeur symbolisch geëerd in de landelijke titel van Overmanager van het Jaar (ondanks/dankzij een dijkbreuk en profileringskansen).

In januari 2005 is de eerst FTE gehonoreerd waarbij een inspirator/communicator organisatorisch is geïnstalleerd.

De pionierende ambtenaar geldt dan allang als een in-formeel pionerend directeur en verdient -sedert 2001- in die betrokkenheid een horizontaal verevenend honorarium.

Dit als een korte notie hoe het (U?) kan vergaan.
Inmiddels is de bevoegde en als zodanig geïnstrueerde  functionaris bij de stichting gevraagd de regelgeving ter harte te nemen. De toezichthoudende rechter alsmede de "baas van alle hoofdstedelijke ambtenaren" (dit is de gemeentesecretaris, toch?) zijn tevens betrokken in de berichtgeving waar een separate brief met parameters is overhandigd ter kortsluiting en bespoediging van de afronding (=transactie).

In beginsel is er geen repercussie - indien er iemand is die meent dat een interrupt op de gang van zaken gepleegd moet worden wegens koninklijke bijsturing op "het geheel", dan kan hij of zij zich melden.

avé! Cees

notie: de vigerende (oud-) secretaris der hoofdstedelijke gemeente (Eric Gerritsen) laat weten:
"iedere ambtenaar dient zich zo duur mogelijk te verkopen"