Friday, July 16, 2010

on/gevraagd advies inzake ver-kiezen

In deze blog met als thema en verbinding - vrede en water - maak ik hier gebruik van een opzetje dat mij bereikte vanuit MenS - Mens en Spirit. Dit is een nieuwe partij waar de vervroegde verkiezingen een jaar te vroeg voor kwamen om zich in het media geweld en meditatieve geweldige voldoende zichtbaar en toetsbaar te maken voor de burgers in Nederland, GidsLand.

In tekst heet het:
A) Partij voor Mens en Spirit is daarom voorstander van een geheel nieuwe manier van kiezen.
B) De kiezer zou, naast die ene stem van nu, ook moeten kunnen stemmen per onderwerp op een partij.

Mijn Advies in de aanname die het verdient bij de ontvanger is deze:

A) DOEN                     B) NIET DOEN (niet in trappen)

A) motiveer ik mee met de partijbonzen die thans een nieuw kabinet smeden of alle vorige kabinetten afbreken tot aan de grond: GROND NUL (naar "Ground Zero" in New York voorheen "Nieuw Amsterdam")
Voorts vermeld ik dat ik in 1990 reeds gevangen zat in dat tijdvergende en pijnlijke dilemma - immers ik werkte overdag aan de meest snel groeiende bedrijfstak zijnde informatica en in de vrije tijd in de minst groei willende bedrijfstak zijnde de ambtenarij - sorry "het paternalisme". En ik bedacht er in mijn "cel" iets op, nl. een trilogie met het oog op wat nu "staat te gebeuren/geschieden".
Dit is verder leesbaar op - engelstalig - globalgeniusvoter en - nederlandstalig - koerst men op deze link.

Kortheidshalve: Thorbecke heeft zijn klus geklaard; een nieuwe klus wacht ons.

B) Politiek is mensenwerk en dient niet te landen in "statistiek". Dat laatste neigt immers als iedereen zich gaan bemoeien met nu juist dat wat even rust nodig heeft in transformerend klimaat.
Wat rust nodig heeft hoeft niet per sé te landen in "slechts stilte" ; hiermee beoog ik te stellen dat het okay is om in allerlei fora met elkaar an gedachte te wisselen over thema's en daar een concluderende advies uit te destilleren. Dat is constructief en in een vertrouwen opbouwende sfeer (ga ik dan vanuit) neigt uiteindelijk een zekere mate van intelligentie tussen de middelen, de bemiddelaars en "het kind" om het slim en effectief te doen met behoud van burgerzin (als het even kan).

Ik adviseer om de partijen zoals zij nu bestaan en benut worden te laten opgaan in dergelijke fora : iedere partij een forum en zo het dat wil meerdere fora (per thema / district / "scheidingscriterium" ).

Daarnaast promoot ik een meer leerzame (insctructieve) medemenselijke weg waar kandidaten zich op persoonlijke (is qualitate qua ook algemene of integraal geschoeide) titel met het begrip heelheid samen met eenheid in verscheidenheid als vaandel. En ieder vogeltje is zoals het gebekt is - immers waar het vandaan komt - met wederkerig respect voor elk'ander. Zie de links vrijgegeven in A)


Afsluitend kan ik u ook doorverwijzen naar een opzet van de welbekende Maurice - hier.

MenS is hier te lezen voor haar recente nieuwsbrief.


Bij gelegenheid en navenante afstemming ben ik beschikbaar nader te doceren inzake "het kosmisch nieuwe": Generation Binding S'ilence. Peilers van Spiritualiteit zijn daar Authenticiteit, Transparantie en Communicatie(bereidheid).

Cees de Groot