Saturday, July 10, 2010

bank-kieren

Er is een rapport Scheltema uitgekomen met een analyse / evaluatie van de gebeurtenissen rondom het ondernemen van de heer D. S. uit Wognum/Spanbroek.

Dit leidt tot een artikel van de journalist Marc Chavannes in het NRC.

Met interesse lees ik ook de zich mengende burgers met hun noties ... hetgeen tot een aandrage leidt:
A. Oppenheim sluit af met "wie bewaakt de bewakers?"

Ik heb hier een geste op.

(even voorstellen? ik ben sedert 2001 pionierend directeur bij een overheidsinstelling. ik geef dit functioneel klank door de titel integraal directeur i.o. waar i.o. niet staat voor "in oprichting" zoals bij een zaak: het staat voor "in oprichting" waar het elke burger en ook ambtenaar om gaat. ik doe ook meerdere rollen )

degene die toezichthouder is van nature is elke mens en ook elke burger ongeacht de mentale constructies die de goegemeente (voor ons) reeds heeft ingesteld. vaak geldt dat de vigerende infrastructuur en vormgeving werd bedacht in andere tijden met andere (achterliggende) bedoelingen.

bedenk tevens dat wij in 1999 een nieuwe leidende koers hebben geïmplementeerd in de internationale samenleving waar wij graag een inclusief deel van wensen te zijn. dit geldt met name voor hen die handelsbetrekkingen als voorwaarde voor hun werkzaamheden enthousiasmeren.

het is waar dat wij formeel toezichthouders benoemen; het is ook waar dat wij allen -ieder in zijn zicht- informeel toezichthouder zijn. het is daar waar het credo ""fatsoen moet je doen" bek-lijft.

helaas is het de praktijk dat in deftig rechtscircuit het bek-lijven niet in de kwaliteit wordt beluisterd die het verdient. toch, gaat het uiteindelijk heel goed als je de voorgelegde teksten in de context van het geheel heel laat. Voorbeeld?

de Rechtspraak is een bedrijf dat een logistieke functie vervult ten behoeve van rechtspraak tussen overheid en haar dienaar. zij bemiddelt de rechters die zich in een democratische bedoelde meervoudige kamer presenteren met 1 voorzitter / heel/wijs mens.

wanneer de Rechtspraak een aangetekende brief stuurt met een "uitspraak" en de brief is voorzien van de tekst "get." met functionarissen zoals een voorzitter van de MK en een griffier ... dan (LET OP) communiceert de logistieke partij (minister/staatssecretaris) met "get." "getuigend".

Conclusie is dan dat het niet gaat om de variant "getekend".

Voor de aangeschreven gezagdrager betekent een dergelijk bericht dat de zaak geseponeerd is door de toezichthoudende rechter. Hetgeen de ambtenaar vrijstelt om de zaak te beklinken met de aangestelde functionaris (secretaris-directeur).

Vraag is of de overheidspartij dit laatste transparant mededeelt in openbare lering. Wat denkt u, medeburger?
Ik vraag mij overigens af of de nieuwe toezichthouder zich ook onder het schrijvende publiek bevindt.
Hoe denkt de meesturende burger daar over?

toY S'ace