Tuesday, January 20, 2009

"Wat wil Cees nu eigenlijk?"

... is een vraag die te pas en te onpas gesteld wordt op momenten dat het moment nog niet daar is die vraag te stellen ...

immers, alles dat tot vrucht wil verworden geniet een tijdspanne als rijpingsproces met de energie die geleidelijk instroomt. het kan wel eens geforceerd worden, maar wie wil er nu zo graag in een zure appel bijten?

Adam? of de firma Apple? of de Beatles met hun label Apple?

Of bijv. een ambitieus menswezen die zich graag bewijst ... met in het oog houdende de normen en randvoorwaarden die wij mensen elkaar weten ~ en ook weten voor te houden "als een rijpe appel, of als een appèl" ...

U begrijpt waar wij zijn en het is vandaag een soort van een wereldfeestdag want ~ het machtigste land ter wereld heeft opnieuw een kans zichzelf machtig te worden ;-)

vandaag ook dat ik thans graag hier kond doe van deze suggestie, een ode aan het alternatief.

ik besef overigens dat ik mijn collega's dien in te lichten inzake deze blog, dus dat zal ik meteen even doen.
Hier zijn dan via 3 personen alle lagen van interne neurale eenheid meegenomen : medewerkers, directie en bestuur.

groet en bezie de kans volger te zijn van deze blog ...
S'ace

adviseur wereld eenheid en vredeseducatie
integraal directeur i.o. van een hoofdstedelijke stichting die met en aan het water werkt

i.v.m. een ervaring van een vriend op United Community of Spirits refererende aan de uitkomst van impulsen die reeds enige jaren terug werden ingezet, deel ik deze (Engelstalige) notie:

"Thanks for sharing your heart-felt aspirations on Barack Obama's inauguration. There is so much of energy all around that can be experienced and carried forward in life. I also went to watch two Barak Obama's documentaries arranged by a local study group in Toroto. It was a dinner, movie and group interaction event. What a marvellous experience. It was simply wonderful. I thought I will share three clear pointers from his new book "Winning Business Lessons of the Obama Campaign" as follows:

1. Be Cool: He kept keep his cool, stayed focused on the main issues, and remained constantly on message.

2. Be Social :He created a nationwide community by using the social technologies of the Internet, including blogs, texting, and viral videos.

3.Be the Change: He became the change he was offering and thus persuaded Americans that he could lead the nation to a new kind of politics and government.

Of course, as we know his rising up from fear to hope/love (audacity of hope)and his many other authentic/conscious moves (as opposed to conventional hard political stuff)have brought the world to a fresh new start. I see it as the beginning of a new global era.

I thought if we can individually as well as collectively keep focused just on the above three pointers we can effectively utilize the "Power of Change" in moving forward in all our walks of life; physically, emotionally, intellectually and spiritually. Thus we can first individually look within: what is that we want to change that is not working for us. Similarly, what is that we wish to add that we don't have at this time. Just this simple realization could be a great starting point towards the realization of the freedom-awareness-joyfulness inherent in our intrinsic nature. Of course the collective change can also start at the same time.......just thinking aloud and flowing with the magical wave of this intrinsic nature reflecting in Barak Obama we love and adore.

God bless all of us..the humanity as a whole; here, there and everywhere. God bless Barak Obama and his family!

Aren't we fortunate to watch and move with this authentic divine flow of energy! Isn't this the great wonder that we all are experiencing individually and collectively! Isn't this the right time to count our lucky stars!

In gratefulness for this fantastic Divine offering.....we are celebrating.....and celebrating.

Love you all of you........Ram"