Wednesday, January 28, 2009

code of conduct

de volgende tekst werd gedeeld met publieke partners op de oude, meer internationale blogspot ...

MELDING - aan de tekst op deze page kunnen geen rechten worden ontleend , noch is het de bedoeling dat iemand zich hier uit professioneel economisch belang zich werk zit te scheppen waar er geen rol is voor deze onderdaan/ burger/ werker / directeur / rechter / koning zolang er niet eerst contact is gezocht met de blogmaster op een pulblieke wijze. Dit in lijn met de normering die ambtenaren in hun dienstbare werk ook hebben in hun reguliere en aangenomen werk met in achtneming van de integere houding (met name sedert maart 2003 vanwege het gezag vanuit royale huize)

VOORTS - is kort na dit bericht een andere koers ingezet met een meer eenduidige node voor het onderwerp dat zich als vanzelve in de wereld heeft geschept, nl. een bewustzijnsoefening met gesprekspartners en een daarbij behorende evaluatie voordat de werkelijke integere communicatiesessie kan plaatshebben met aan het hoofd de gezagvoerder (=client en vliegtuig) en bijgestaan door de 1e piloot (bijv. de voorzitter van een genootschap/kamer die vooral de vrije burgerrol heeft ingenomen met als eervol en te nemen positie de belangen van het individu - in samenspraak met de samenleving / de stichting als rechtspersoon)

GENERIEK UITGANGSPUNT: er is vrede en er is een tafel die alle posities doet neerslaan in gelijke posities tijdens het gesprek ten behoeven van de kwaliteit van de uitkomst en navenant geschreven stuk aan de client - die deze kan gebruiken in gesprek met de relatie / werkgever / opdrachtgever en verantwoordingnemer ... (met impliciet bekende gevolgen wegens oorzakelijke omstandigheden opgevoerd in relevant en bekwaam geacht quantum - hetgeen overigens steeds vaker in de praktijk zou moeten blijken indien jarenlang toezichthouders hun werk niet goed konden doen ...; ergo er is een algehele misstand (2001-2009?) / chaos / kakofonie ?)