Monday, January 19, 2009

toeval of samenloop?

In 2003 wordt de vigerende algemeen directeur van de nederlandse hoofdstedelijke stichting gekandidateerd voor de competitie / het spel "overheidsmanager van het jaar 2003".

Wellicht in een kop aan kop race wordt uiteindelijk deze kandidaat verkozen tot de eretitel.

Wat is nu het item waarop een verband te trekken is?

Aanloop hier naartoe is het gegeven dat een erkend topambtenaar "dG" per januari/februari/maart 2001 ervaring heeft in het gebied waar overheid en technologie elkaar kruisen en voortbrengen. Dit is concreet samen te vatten in 3 knooppunten die (integraal) bij elkaar genomen een verhaal initiƫren, cq. in het bewustzijn brengen:

dG opereert in het veld van dhr. E.J. Wintzen, ondernemer met het bedrijf BSO/Origin in de jaren rondom 1991 en hij voert media-geniek in het oogspringende campagnes met leuzes als "een opperhoofd pak je niet zijn veren af" ; tevens voert dG met EJW gesprekken in het kader van de "stagnerende kwaliteit in democratisch veld en aangestuurde gremia" ; ook heeft dG sedert 1991 een nieuwe democratisch instrument ontwikkeld dat ten dienste staat voor "volwassen volk" (lees: "yes, we can"). ')
Men ontmoet elkaar op gelegenheden als de Treaty of Noordwijk aan Zee - alternatief economische modelontwikkeling met als leidraad Schumachers "Small is Beautiful" ; overigens geboortegrond - dan december 2000 - voor de vibratie "Generation Binding" en "Moed Moet" - de Veerstichting te Leiden.
De heer Wintzen, mede bestuurder in tal van gremia, o.a. ING Bank, overleed 21 maart 2008 te Frankrijk. "Klein binnen het Groot"

dG heeft in die fase als natuurlijke spirit of meer gankelijk inspirator/communicator de heer Wintzen betrokken in de missie die hij in 1985 aanving vanuit een roeping (begrip vanuit de natuurlijke, impliciete en uitnodigende orde).

En hoe zit het nu ... ? met betrekking tot water en vrede ...

Welnu, dG wordt telkens weer door de wereld zelf uitgnodigd zich ergens te leven, zoals in de gemeenteraad van Heemskerk periode 1990-1994, zoals in OR en GO verband bij de stichting 2000 - heden en als honorair adviseur bij de grootste school ter wereld, die - naar eigen zeggen - zo'n 2 miljard mensen faciliteert tussen 6 en 18 jaar. Dit met inbegrip van voerende beleidsspraak van vigerende Nederlandse Voerlui betekent dat praktisch de gehele wereldbevolking wordt geleid mede middels de inzet van de WUPED, een team van internationaal verspreide liefhebbers en voortbrengers van vrede in spraak en handelen. Wellicht is er enige nuance aan te brengen al is dit op voorhand te bepleiten als zeer volgbaar en noodwendig in het economische dilemma dat de wereld "bij voortduring" teistert.

Aldus zijn de vigerende Algemeen Directeur en dG samenwerkende, samenlerende en samenlevende; en met hen de verenigingsgenoot in verenigd opzicht, dhr. F. - voorzitter van het dagelijks bestuur der stichting.

Mocht het onverhoops zo zijn dat deze heren iets samen te overkomen hebben, dan zijn de opgevoerde noties bijdragend tot de vruchtvolle bekomst / bevalling.

~

aldus opgemaakt op maandag 20 januari 2009, te bakkum

') notie: Het instrument is voortgaand ontwikkeld met medeneming van de ervaringen in het betreffende neurale veld, de democratie - stuurmiddel van en in het volk - alle ingezetenen van Nederland die de status volwassen genieten volgens een bepaalde staffel.
Tevens kan vermeld worden dat er in de tussenliggende periode vanaf 1991 talloze aanvallen vanuit enige (obscure?) hoek zijn gepleegd die niet in ratio zijn met de waarden die wij hoog houden.