Saturday, January 31, 2009

In de telepathische bewerking van het omzetten van water naar vrede of andersom het in gedacht hebben van wat vrede is laten opkomen in het interne, externe & onvermoede waterdomein (zeg maar gerust : de Graal van het Leven - SamenLeven) worden ook illustraties gedeeld die opkomen in het Nederlandse Taalgebied met artikelen die daar worden gepubliceerd. Niet dat ik die artikelen hier plak edoch ik lever een verwijzing af naar het publicatiegebied.

hier betreft het de woorden geslaakt in een titel : "Transparantie’ als zoethoudertje ..."


De kern in deze beschouwing is naar mijn bevinding "Het stiefzusje van transparantiezucht is de controlestaat.".

In welke familie(soort) bevind zich dit stiefzusje zo vraag ik mij af en bied dit aan ...

De controlestaat biedt immers veel werkplekken, zgn. f.t.e.'s, aan om mensen daar hun boterham te laten verdienen. Daar krijgen zij een salaris van en de gemeente plukt er een beetje vanaf om weer behuizing en grondomzettingen van te genereren.

Het overzicht is niet altijd doorgetrokken. Dit heeft de zgn. fossielen van de toezichthouders - oude rotten in "het vak van Ooit - nogal opgebroken. En vergist u zich niet, zelfs zittende wethouders worden weggetrokken uit de sfeer van toezichthouderij. Je kunt je er beter op voor laten staan dat jij het (hoofd)stedelijke plaatje van bijv. 2050 invult met weer allerlei wichelroedelopers van de logische zijde van de mens.

Dus zeg maar dat de contrĂ´lestaat - ja, hier met een ^ dakje dat ergens naar lijkt te wijzen (of is het de puntmuts/feestneus) - vooral zorgt voor lange files op de weg. En dat is allemaal goed voor de economie - de moter die geen melk behoeft.

Dus contrĂ´lestaat trekt samen op met de economie en de werkplekken en dus het volk dat zich dit laat gebeuren vanwege de mooie woonplekken in doorgaans rijtje en buurten.

En dan hebben we nog de ingenieurs die heel graag het geleerde op school willen toepassen en zich laten inspireren door diep(n)ietskijkers voor onvermoedemogelijkheden en te realiseren hoogstandjes ... N/Z lijn is een prachtig voorbeeld (van hoe het niet moet, maar toch telkens gebeurt het wel) ... en dan heb ik het nog niet over het systeem waarbij schoon water wordt gebruikt voor afvalverwerking.

De oude grootoom van dat stiefzusje kon nog wel eens de vibratie hebben van "de democratie", gekoppeld aan een land ver over zee waar vele europeanen hun paradijs en heiligehout (hollywood) vonden.

fijn weekend, goede overdenking & schone dromen toegewenst ... s'ace


Een toevoeging aan mijn reactie op dat artikel duldt hier ook de vermelding van het feit dat mijn ambtelijke werk(kr)ing zich ook daadwerkelijk relateert aan het fenomeen "transparantie".

Zo mocht ik van een meervoudige kamer vernemen dat een zich transparantie aan ambtenaren opdragende regie toch gemachtigd zou zijn om hun contractanten te ontslaan wanneer zij de transparantie bedrijven binnen de werkkring hen toebemeten.

Welke werkkring is toebemeten aan een ambtenaar in een integrale opstelling met meervoudige actieve lagen aangelegd?

Hier zitten een aantal varianten in die de zin en aanverwante betekenisgeving complex maken - en dat heet al gauw "zweven" of "zwerven". Toch is dat het niet als je de referentiekaart opbouwt en je je er op richt vanwege de studie die je ervan gemaakt hebt ... met de ander.

En die ander kan nu eenmaal geen "fossiel" zijn, al leent iemand zich dan toch wel voor zo een fossiele-job.

Als je daar nu eens naar kijkt, dan merk je dat iemand voreger op zijn werk vaak gepest werd en dat ie dat in zijn latere leven (na de VUT?) nog even goed wil maken met het object dat heet "de samenleving".

Of dit dan ook nog serieus genomen wordt door burgervaders die zich op hun reserves moeten bewegen om te handelen met bijv. sexhuisbazen / psychopaten / roofridders / ... (vult u aan?) - dat valt te bezien. Of beter dat gaan wij (de wakkere medeburger en ik) zien / waarnemen in bijv. de evaluatie van een bewustzijnsoefening.

Heeft u een notie / aanvulling of andere opmerking ... voelt u zich uitgenodigd.