Saturday, January 24, 2009

nrc - m chavannes - vandaag

beste marc, lezers van je artikelen en je werkgever NRC,

graar voldoe ik aan jullie gezamenlijke retoriekmissie deze om te zetten tot de kwaliteit die wij beogen ...

dit (be)vestigt de verbintenis die wij vanuit onderdanigheid in een koninkrijk aanwenden op het moment dat het ons volk billijkt dit ook te doen ...

dit los van de bedoelingen die wij immer hebben gehad met het instellen van zetels ter beschikking gesteld hebbende aan lieden die hiertoe (meest) geschikt zouden zijn op die momenten die zich zo voordeden ...

edoch, het instrument dat wij hiertoe hadden ingezet was al zo'n 20 jaar inet geschikt meer in het tijdsgewricht dat wij pulseerden met onze bedoelingen. Of het nu Deetman was, of ene HAFMO met D66 of al eerder schrijvers als Multatuli, Hermans, Reve of Mulisch ... (zul zelf even aan me uw favoriet?) ... dat doet er in wezen niet toe (we kunnen nog eens een wedstrijdje medieren op LLink ofzo)

In ieder geval (recht/krom)vaardigt e.e.a. onze openheid tesaam:

(ik ga cursief even in op Marc's artikel)

Stel dat velen in Nederland snakken naar nieuwe vormen van inspiratie en verantwoording, hoe zou dat kunnen?

1. Geleidelijk maakt dit land van zwijgers en mopperaars zich een iets meer verbale cultuur eigen. Alleen al door de blootstelling aan Angelsaksische welsprekendheid en de veelheid aan tv-praaturen groeit het aantal mensen dat de publieke zaak helder kan bespreken. Met alle ongeschreven regels van charismagebruik. Retorica is spannend en nuttig. Oefenen op school. Beoefenen in het parlement en op het plein.

je zou ipv "zwijgers en mopperaars" ook kunnen labellen / aanzetten met "wakkeren", "geestigen" , "genuanceerden".

Hetgeen mij doet afvragen, wie adresseer je en zijn dat degenene die je dan hiermee bereikt of ... blijven we rondtollen in dezelfde retoriek-trommel van enige cement-
molen?

Ach, ja ... ik prikkel mijn eigen schedel die in resonantie verkeert ~ en dat is zeker niet verkeerd (babbelonië ont-mas(s)-kerende)


2. Publieke functionarissen moeten zichtbaarder verantwoording afleggen. Daarbij hoort ook een nieuwe trots en transparantie in hun aanwijzing of verkiezing. Angst voor de mediademocratie moet nu maar eens plaats maken voor gekozen burgemeesters, wethouders en provinciebestuurders die kunnen uitleggen waar zij voor staan. Hun installatie moet niet in het geniep van de bestuurskamer maar in een openbare vergadering plaatsvinden, buiten bij mooi weer.

Kijk dit heb ik recent ook al eens bepleit (overigens meer aanhoudende vanaf 1999 intern bij het hoofdstedelijke water-gezelschapspel) in een ander artikel van marc

En vergist u zich niet , de ambtsdragers van gemeente(s) en waterschap zijn geïnformeerd in de orde die zij behoeven na de Schipholramp (evaluatie door jonkheer P. van Vollenhoven)

En de media-democratie zal voorlopig niet geholpen zijn door de "kiezersdemocratie" die Marc voorstaan in de lijn van Demopcraten 1966 :: ergo, laten we wel wezen Marc ... er is toch weer ruim 40 jaar water door de rijn gestroomd ter RheinigunG ;-) (Erasmusiaans gesteld)

tip 3rd millenium mass educational decision method

3. Logisch sluitstuk is toch de verkiezing van de minister-president. Tegenwerpingen over ons stelsel met coalitieverplichtingen overtuigen steeds minder. Het vertrouwen van de bevolking wiebelt niet voor niets mee met de crisis. Mensen zijn niet gek. Zij zien dat de premier in Europa een grotere broek moet aantrekken dan hij van thuis meekrijgt. Ook in landen met een sterkte minister-president worden dagelijks compromissen gesloten; daar is de MP gedwongen uit te leggen waarom en hoe.

Je schrijft mensen zijn niet gek; al worden ze het wel als het zo doorgaat met de groei van de dementielijsten en ingezette dienstverleners ... (waar is de regie? waar blijven de intelligente woordvoerders - doe nog niet afgeschoten/neergesabeld/geïgnoreerd worden)

Hoop gloort ... , ook met dit artikel vanzelf - of meer niet vanzelf want wij -wakkeren- moeten samenwerken en ons niet afhankelijk laten zijn van de reeds georganiseerden (incl. het rechtswezen - op de goeie/vaklieden na)


4. Als verkiezingen de meest directe uitdrukking van de volkswil zijn, dan moeten ze overtuigen. De laatste verkiezingen in Nederland, die voor de waterschappen, waren een aanfluiting. Politieke partijen liepen onwennig op kaplaarzen, de stembiljetten waren amateuristisch, de opkomst was miniem. Waarom niet geëxperimenteerd met het bundelen van verkiezingen: Europese en gemeenteraden op één dag. Dan wennen we vast eraan om voor meer functies en kwesties te stemmen. De opkomst is waarschijnlijk hoger als er meer te kiezen valt.

Voor dat wij weer opnieuw kiezen dient het maatschappelijkbrede nieuwe kies instrument te worden voorgekookt - en wel voor 1 juni dient er op hoog nivo helderheid te zijn over deze leidsmissie van de VOERMAN. Ergo, ertoedoende lieden staat als 1 man achter de spirituele leider, de "aardsman".

5. Zonder Nederlands Oranjegeluk overhoop te halen en het staatshoofd te kiezen (waar hier en daar in de wereld mee wordt geëxperimenteerd), zou bij voldoende draagvlak voor de nieuwe vorst gedacht kunnen worden aan een meer publieke intronisatie. Een grote plechtigheid op de Dam, het Malieveld, de Hoge Veluwe. Of het strand, daar hebben de Oranjes ervaring mee. Feest moet het zijn.

Mooi woord, intronisatie ...; Weet je, Marc ... doe dit op de pas opgespoten eilandsgordel INDONESIË bij DUBAI ... - immers je moet als zee(r)welvarend volk groot denken - niet bekrompen hier op de Lüneburgerheide van Nederland "Duisn en Den Bosch" - tenzij je het dolle dinsdag doet ... want dan is het ook carnaval ("the caraval is OVER")

Bedenk eens out of the (bekrompen journaille?) box aan het veilige intronisatie feest te dubai waar allerlei prinsen en elitairen toch al wonen en zich presenteren op het typisch Hollandse Dorp - indonesie - met multatuli sentimenten overwonnen naar een betere mensheid ? De politieagenten in nederland kunnnen dan ook gewoon hun werk blijven doen en hoeven zich niet te beroepen op compensatiedagen en vervroegde vut-uittredingen (echt iets voor de leerende overheid die zich al enige tijd afvraagt hoe zij nu ooit leerzaam kan worden / en wanneer dit in te zetten - NU~directement-aal)


6. Bij nieuwe verhoudingen, waarin meer verantwoordelijkheid wordt afgelegd, hoort ook het opnieuw vaststellen wat publieke taken zijn. Eerst zuchtten we onder bureaucratische- en poldertraagheid, nu onder de gevolgen van kritiekloze vermarkting. Andere omstandigheden vragen om een andere afweging, een nieuw evenwicht.

ja, mooi geformuleerd ;-)

7. Het is niet voor niets dat de Grote Opbouwwerker in het Witte Huis begon met meer openheid af te kondigen. Hij wil dat zijn regering werkelijk van en voor de mensen werkt. Hij lijkt koppig genoeg om daaraan vast te houden. Het aardige is dat daar in de Nederlandse verhoudingen geen ingewikkelde wijziging van de Grondwet en andere wetten voor nodig is. Regeren zonder het volk gaat altijd maar een eindje, daarna wordt het naar. Stel, je hebt een paar jaar geleden politieke steun aan een oorlog gegeven die werd ondernomen door je grote sponsor, en men wil weten waarom ook al weer, dan zou je gewoon kunnen zeggen: hier zijn de spullen. Of, we werken vanzelfsprekend mee aan een onderzoek dat het parlement wil instellen. Het is maar een voorbeeld.

Het Witte Huis in REGENBOOG kleuren schilderen zou al heel wat soldaten aan t front schelen ...

8. Een hernieuwde wil tot vanzelfsprekende verantwoording kan in slepende zaken zoals de aanleg van grote infrastructurele werken, OV chip- en gezondheidszorgsystemen, helpen tijdig de reële feiten beschikbaar te hebben. Dan blijkt dat de overheid, die veel deskundigheid heeft geprivatiseerd, vaak afgaat op rapporten van private consultants die ook maar wat roepen. Openheid kan een therapie zijn die leidt tot een zelfbewuster en krachtiger openbaar bestuur.

Zo'n therapeut zal niet helpen; hij heeft zo zijn eigen strijd en vult zijn zak als nooit te voor ... Eerst een cursus her-neder-igheid volbrengen met 3 certificaten ~ studie van het juiste materiaal op internet met een faciliterende leeswijzer scheelt ook files in den lande ... Het mes gaat aan alle kanten snijden in het vet dat er om schreeuwt ...

Wat Nederland zoekt is een opener democratie. Misschien biedt Obama’s integer populisme een weg. Zijn variant is aantrekkelijker dan die van Fortuyn.

"ik" zou niet de meest intelligente en daartoe impliciet aangewezen medelander & cosmopolitan (bivid) zijn als ik er niet een plaatje bij zet :