Wednesday, January 21, 2009

Definitie "Volwassenheid"

LS. in een integraal rapport betreffende het welvaren van de aan het water gerelateerde stichting worden Definities van begrippen opgenomen ...

Hier volgt de tekst in het rapport, die tevens oproept samen met medelanders, zeg maar burgers met burgerzin, de Definitie inhoud te geven.

Volwassenheid “Je zegt wat je doet, en je doet wat je zegt” of ook “je verantwoordelijkheid nemen”

Het begrip wordt ook geduid middels het woord "maturiteit", een synoniem.

Een tegengestelde beweging van wat met volwassenheid wordt beoogt is te vinden in het begrip “onwetendheid”. Dit begrip is tevens te relateren aan een duiding van die beweging, nl. “ignoratie”. Deze laatste term wordt ook in de aandacht gezet door diverse bestuurders, waaronder de minister van binnenlandse zaken: “De tijd van wegkijken is absoluut voorbij”.
Andere illustraties van bestuurders zijn:
De heer H. Wijffels : “grote slagen links om worden afgewisseld met grote slagen rechtsom” ~ te raden is dat hij duidt op Grote Woorden en Geen Daden of zelfs Wandaden (met neigingen van misdaad en corruptie)
De minister-president J.P. Balkenende, bekend van zijn inzet tot besef van Normen en Waarden, medio 2008: “bij het nemen van beslissingen is het te achten jezelf mee te nemen” (iets dergelijks, met als notie: “zet je handtekening en verbind je ermee”)
Het zal duidelijk zijn dat dit rapport geen maatschappijbreed beeld hier verschaft. Een dialoog hierover is wel in te zetten en daarom wordt dit item op de blogsite gezet.


Acht u zich, en acht u zich uitgenodigd ...

;-{