Wednesday, January 21, 2009

Goede voornemens voor wereldburgers

op het artikel in de nrc formuleer ik de volgende notie:
Hoewel Louise Fresco zich verontschuldigt voor haar moralistische lijstje, ben ik van mening dat zij dit niet behoeft te doen. Immers het past bij de tijdsfeer van een jaarwisseling je op deze manier te tonen. Het lijkt wel alsof zo'n plechtig voornemen gelijkend is op de inauguratie van de president van een land.

Echter - gaat het nog wel om landen, of gaat het om "wereldburgers" en wie leidt hen?

Ik opper het gebied van de ethiek in samenhang met de integriteit en het gelijkheidsbeginsel met elkaar te verbinden door de afstemming met de ander - de omgeving - mogelijk te maken en aan te gaan waar de gelegenheden zich voordoen.

De 2 punten die mijn bijzondere aandacht treffen zijn punt 5 en 6, resp. de parlementaire democratie en het (voortschrijdende) onderscheidingsvermogen.

Dat laatste woord zou ik voorstellen te veranderen tot het onderscheidende vermogen. Hiermee maak ik het meer tot een werkwoord dan tot een "ziekelijke hebbelijkheid" om alles in vakjes te stoppen en het niet meer te herschikken.

Om de punten 5 en 6 voor het gezamelijke optrekken - de samenleving/lering/werken - te bevorderen, stel ik voor af te stappen van het zgn. "one-man-one-vote" systeem. Immers, deze "symbolieke wijze" van één leider kiezen ... is niet van deze tijd.

Mijn voorstel / alternatief is in de gedachte om iedereen een budget te geven van 20 punten en deze te verdelen naar 3 of meer kandidaten.

Voor de meeste mensen zal deze gedachte nieuw zijn, al is het bijv. wel bekend in de vorm van de huishoudportemonnaie en het rondkomen ermee: bijv. je hebt 20 euro en kunt 3 of meer producten kiezen uit het schap. Analoog hieraan kan men een team samenstellen waar een persoonlijke coalitie van politieke medesprekers worden gekoppeld. De persoon behoudt daardoor veel meer de eigen integriteit en "levert deze niet in" bij "de held", cq. de ene afdoener voor alle "problemen". Vanzelf behoeft dit enig voorstellingsvermogen om dit mee te zien, en ik roep mensen daartoe op dit met mij mee te zien.

Dit voorstel van mij sluit overigens aan bij de gedachtes van ene Plato die reeds verkondigde dat de geometrie de ziel herbergt. Uitgaande van deze bewering als een wijsheid die te volgen is, zal het best zo kunnen zijn dat een politieke keuzevorming met geometrische functies dit in de praktijk ook zo zal doen. Slechts het " doen" zelf, kan het aantonen.

S'ace,
integraal directeur in het thema water / hoofdstedelijk ambtenaar