Wednesday, September 2, 2015

snip / focus

tja

http://www.groene.nl/2013/20/uw-5-kost-mij-twaalfduizend-euro

snip / focus

‘Sommigen beantwoorden zo goed aan dit ideaalbeeld dat ze er gestoord van worden’, zei de Vlaamse klinisch psycholoog en schrijver Paul Verhaeghe, auteur van Identiteit, onlangs in een lezing voor het Jungiaans Instituut in Nijmegen. ‘Het grote verhaal dat onze maatschappij tegenwoordig beheerst en onze identiteit vormt gaat als volgt. Mensen zijn competitieve wezens die vooral uit zijn op hun eigen profijt. Als dat maatschappelijk wordt ingekaderd, is dat in ons aller voordeel, want iedereen zal in die competitie zijn uiterste best doen om aan de top te geraken. Dan krijgen we betere producten en een efficiëntere dienstverlening. Het slagen of mislukken van een individu binnen die competitie hangt volledig af van zijn eigen inspanningen. Iedereen is dus zelf verantwoordelijk voor het eigen succes of de eigen mislukking. Levenslang leren is een must, iedereen moet blijven groeien. Immers, de competitie is bikkelhard. Vandaar ook de dwingende noodzaak van functioneringsgesprekken en constante evaluaties, geleid door de onzichtbare hand van een centraal management.’

een zeer aannemelijke regel ..


Mensen zijn competitieve wezens die vooral uit zijn op hun eigen profijt.

dit hoeft niet zo te zijn gegeven bijv. altruistisch ingestelde katalysatoren

zijn die van enig/essentieel belang voor de saamleef ???

we vragen het aan Alex van Groningen,
de bekende financiële coach in Amsterdam / Amstelveen
en zijn buurman van de logistieke software
die globaal wordt ingezet ..
Richard Haeger
beuiden gesupport door ome Cees Kingma van de IBM
(mede ontwikkelaar internet)

immers
wanneer specialisten hun specialiteit "privaat" inzetten
dan verdwijnt het vertrouwen van ondeling goed buurtschap met buurtschep zoals ter plekke van pakweg 2004 - 2012 
waarbij de burgmees zelf ingrijpt om de goede feminine krachten met voortuur voor het kinderspul te doorklieven met "hoogkunde"

het laatste woord is er niet over gezegd

de brand in 2007 bij K. is des te meer een symtoom van aanval
een aanval op de grensrechter in burgerzwembroekje