Thursday, June 11, 2009

GandhiTour - Protocol & Initiatie

Protocol

In Initiatie staat een artikel dat aangeeft dat in Nederland de uitvindingen van "grondpersoneel" worden gejat door hiërarchisch hogeren. Dit is door mij ook geconstateerd in het waterbedrijf dat mijn talenten en zintuigen zo hoog honoreerd met het ziende oog van Wim en Roelof en ook wel Maarten en Job. Kijk dat heb je nu als je bepaalde of nader te duiden manifestaties van een ambtenaar HOOG OPNEEMT in de situaties die het betreft. Voorstel, laten wij de onderhogen niet meer tussenvoegen bij de HOGEN zoals u en ikzelve, geachte mede-HOGE. Vanzelf geldt voor mij dat ik in andere spelen mij wel ophoudt met wie dan ook ( ik begin op Martien Toonders Bommel te lijken :) of is het toch Joost (die het Weten Mag? of Draait).

Problematisch voor hedendaagse "correcten" (zij die georganiseerd zeggen dat zij ieder op zich functioneren) is dat de situaties die het betreft wel op de video en op de computer staan edoch dat hier weer allerlei stuurmiddelen en situaties zich voordoen om het feitelijk handelen in de orde die het behoeft ... er niet meer van komt. Dit heet psychologisch toeleiden') edoch uit zich collectief in psychologisch afleiden ... en is op zich wel logisch maar dan weer niet in de orde die het behoeft vanwege de gevorste functionaliteit. Dus? Gewoon Doen.

De uitvindingen van mij persoonlijk (en er zijn vele anderen) zijn dan ook genoeglijk geregistreerd door erkende functionarissen en expern deskundig personeel. Dat je vindingen dan ook uitgebreid in de etalage worden gezet door de naar beroemdheid solliciterende overheidsmanger in spé van het transparante collectief ... tja ... dat verhoogt het plezier - een van de kwaliteitscriteria die wij nastreven. Samen, elkaar meenemen op reis of je nu gewoon ingenieur bent of je bent planetair adviseur in spé ... we blijven mekaar ondersteunen waar nodig en spreken elkaar aan waar correcties aan de orde zijn (vanwege disorde, of nog noodzakelijker misorde). De chaos die begrepen wordt ... die leidt: de ONE-orde (voor anti-engelentaligen: wanorde - schijnt een carnavalest begrip te zijn geworden met maskers).


Initiatie


in de voorbereidingsfase van de tour trof mij een artikel -aangenamer bewustworden- dat deze lijst weergaf:

KENMERKEN VAN DE HUIDIGE MAATSCHAPPIJ
1. Gebrek aan zelfbewustheid, gevoel van eigen waarde en zelfvertrouwen.
2. Het blindelings volgen van de materiële waarden.
3. Laat graag rijkdom en macht op de voorgrond treden en laat onwaarheid, geweld en zelfzuchtigheid toe.
4. Laat toe, dat instituten de nadruk leggen op hun rechten en voeren en gebruiken concurrentiestrijd om machtig te worden. De voornaamste maatschappelijke katalysatoren zijn de kapitalistische economie, -daar waar het geld alleen telt en alles naar teruggeleid wordt,- de bureaucratie en de machtspolitiek.
5. Resulteert in een opeenstapeling van menselijke ziekten en kwaden. De maatschappij is en wordt uiteen gescheurd door ras, kaste, godsdienst en politieke partijbelangen.
6. De economische bronnen worden misbruikt en het werkloosheidsprobleem is groter geworden.
7. De economie is een erfenis van het koloniale tijdperk, een economie gestoeld op de productie van commerciële goederen en het import-export systeem. Buitenlandse leningen creëren het neokolonialisme. De armere landen komen in de macht van de
rijkere landen.
8. De mensen zijn raderen van zeer grote lichamen en grootschalige concerns met het
doel om het kapitaal en de macht van deze lichamen en concerns te vergroten. Er vindt uitbuiting van arbeidskrachten plaats, er is corruptie en er wordt milieuvervuiling op grote schaal aangetroffen.
9. De dorpen worden overheerst door de steden. Er is een grote trek naar de steden, waar de moraal, de waarden en normen degenereren en de maatschappelijke spanningen hand over hand toenemen.
10. Er is een toename van het strafrecht, de macht om te straffen en de staatsmacht, die zich met het strafrecht in stand houdt. Er is een afname van geestelijke krachten in de maatschappij en de invloed van de bevolking. De bestuurders en regeerders worden machtiger en de invloed van de bevolking neemt af.


ik vraag mij af hoeveel mensen dit in zijn geheel kunnen lezen ...
en dan komen zij wel tot hier en lezen zij wat ik hier schrijf ? (vaag teken)

Kwestie is dan: nodigt een lijst van 10 punten uit om dit af te ronden en hoe beviel de toon van het bericht? was het leuk / plezierig?
oh ja, zeker ... het is informatief en ik beaam vele noties mee ...
(wat doe ik dan met mijzelf en met mijn creatief = scheppende vermogen , met mijn eigen wil ... als ik mijn tijd hier aan besteed? zomaar een vraag en dan plop ik het ook nog op mijn blogsite ... nou moet ik toch wel eens wat moois gaan brengen want wie leest mij nog - mee? U!)

CONCREET? tja, deze initiatie kan mij zomaar prikkelen om een beentje voor te zetten ...

van P naar R

???

P is een staand Persoon

en R?

is de P die een beentje voor heeft gezet ;-))

Aldus kwam ik in het lijvige artikel op:

Het midden pad bestaat zoals eerder al aangestipt uit:
• een juiste kijk: een juist inzicht
• zich de juiste gedachten vormen
• op de juiste manier spreken en communiceren
• op de juiste wijze handelen
• een juiste leefomgeving
• zich op de juiste manier inspannen
• de juiste geestesgesteldheid
• zich op de juiste manier concentreren


En dit zal mijn collega Roelof goed doen voor waar het woord juist zo vaak terugkomt en resoneert op "de juiste man op de juiste plek". En zeker ook van toepassing op zijn 1e integrale collega directeur - in pionierende status (postmoderne apartheid) en vooralsnog in Crediteuren Status op de Administratieve Lijsten in het Publieke Bedrijf sedert maart 2001. Hier is het nuttig te vermelden dat de stichting reeds vele jaren geen goedgekeurde begroting heeft geleverd én dat de burgemeester dit financiële systematiekje uitbesteedt aan de Chinezen op fanfare aldaar. (Hoe wordt dit gecommuniceerd zodat Job daar juist overkomt?)

juist ... s'ace

#notie
P = 16e karakter in het alfabet; bividex') levert 11
R = 18e karakter in het alfabet; bividex levert 9

R is dus een zeer harmonische Letter : immers 18/9=2 (samen zien = hoor us)

') psychologisch betekent dat de presentie van een individu in de tijd is gezet ; veelal afgezet in een project (stuk zonder de persoonlijke bevestiging van wat er staat/wordt opgelepeld)
") bivid-décode(x) = A-M=Z-N=1-13 (conversie tabel)