Thursday, June 4, 2009

evaluatiepunt arungandhitour 21-24 mei Benelux

De Arun Gandhi Tour 2009 is een onderdeel van een (West-)Europese tour die een aanvang heeft in Duitsland en initieel Luxemburg, België en Nederland bezoekt.

De tour is in wezen een burgerinitiatief dat gebaseert is op de principes die de ILBS in haar vaandel draagt. Zie hier voor hun website.

Credo is "de wereld is een zaak van, voor en met mensen". Dit is parallel aan opvattingen van Nederlandse gremia zoals democratisch geëntte organisaties en maatschappelijke geledingen. Hier past ook de term "de faktor mens", bekend bij het gezag in de stichting Waternet, die een introverte relatie kent/heeft met de blogger alhier.

Het is op deze plek handig een Nederlandse eenduidigheid met de Duitse ILBS te scheppen middels de 7 fundamenten:
Niemand geldt als een vijand
Niemand geldt als een vreemde
Tot welzijn van de mensheid
Vrede leveren
Openheid en onpartijdigheid
Ware Democratie
Gerechtigheid en gelijke berechtigingVoor een verslag van de evaluatie van de tour verwijs ik, Cees de Groot - Hollands Initiatiefnemer van een grassroot-evenementsnetwerk, naar enkele bouwstenen (die worden aangebracht/aangepast totdat deze haak-zin eruit is)

De bouwstenen in een orde ...

}} Verantwoording
}} Protocol & Initiatie
}} De 5 verzochte evaluatiepunten
* Wat ging er goed?
* Wat kan er beter?
* Wat heb ik geleerd?
* Wat puzzelt me nog?
* Welke wensen voor de toekomst heb ik?
}} De temperatuurmeting (artikel Aardbron)
}} Opgekomen Bewustzijnnoties (Geëxpliceert in EigenTaal)

LeesWijzer

Ervaringen leren dat het handig kan zijn de evaluatie fasegewijs te verwerken (lezen). Dit bevordert de inbedding van "les" die impliciet wordt aangeboden voor hen die zich ook wensen te evalueren. Vanzelf bepaalt ieder zelf hoe hij de ervaringen van een ander tot zich neemt en wat eventueel wordt ingenomen.


met mijn inmiddels meer vertrouwd geworden organisator onderschrijf ik de wensen Suucces en Plezier en voeg er aan toe met Respect ...

Cees de Groot

Gestolde-Vorm-dé-complex-maken ... is een ware uitdaging voor probleem oplossers die het probleem niet doen oplossen door verdwijning (van spelers) edoch door het gehele verhaal te bezien en te ontknopen tot haar ware vorm. Als metafoor van deze oefening het volgende plaatje dat 5 basisvormen in zich draagt en dat verder beschreven staat in het artikel waar -gemakshalve van mijn kant- naar wordt verwezen.hier het artikel waar dit plaatje is ingebed