Thursday, November 5, 2009

Mozambique & de WaterPrins

Het schijnt vandaag de dag een brandpunt te zijn voor gesprek en afstemming op allerlei niveau's van bewustzijn en aanleggend vermogen aan "dat netwerk van sensoren".

Zo discussieert het nuance zoekende nrc met landgenoten om de meningen te publiceren in gecontroleerd veld ...

Juist vanwege dit te contro-leren veld omlijst ik mijn bijdragen met een korte omlijsitng van woorden , hier op mijn blog met context.

Ik moet het met u delen waar u zichzelf heeft aangelegd in bezield wezen ...

Den heer W.A. van Oranje Nassau is - herstel - heeft zich op glad ijs begeven. Niet slechts letterlijk ooit op Friese Harde Wateren edoch ook als Inspecteur op gebied van Internationale Bestuurlijke Ondernemingen inclusief de Nederlanden.

In dit laatste zit hem de kneep - mede met het oog op bankzaken en praktijken in een tijdsgewricht.

Wil het koninkrijk zich handhaven dan geldt - zo dunkt mij Adviseur WereldEenheid en VredeEducatie - dan gloort het hanteren van het zwaard ...

Luister aanleggen aan de wereld van openheid en daar waar bewustzijn doordringt tot de mens - bij voorkeur tot iedere mens die de wil aanlegt het te willen weten door lering en genoten praktijk.

Daar is geen spel meer voor lieden die menen de ander te leiden door ambigue vertoon: ergo dubbele intelligentie aanleggen ter verrijking van de eigen middelen als eigendoms reservoir (geld als bezit/aangebracht in een psychologisch tijdsverdringend veld van samenleven). Immers het leven is vooral een complexe, multiplexe en vooral ook eenvoudige uitwisseling van wederkerige diensten vanuit aangesloten medium.

Wat mij betreft gloort er een oplossing wanneer de Koning-in-spƩ zijn naam als koning gaat vestigen met afstandneming van "historisch familiair vertoon". Vanzelf is die naamskeuze een beslissing aan de persoon die deze gaat aannemen en illustreren aan de wereld. Dit gesteld hebbende past mij een voorbeeld. en hier komt bij mij op de vibratie:

"Maximilian van Oranje Nassaue" ...

tesamen met de VerZilverDe Egaa vormt hij dan het liefdespaar "Maximilian en Maxima"; ergo geen terugtrekoord in Mozambique - al was het maar dat er in Argentiniƫ reeds voorzien is in een terugtrekoord. Mogelijk kan er een voorziening komen op het eiland Pampus of op het Forteiland bij IJmuiden? Er zijn vast wel kosten overwegingen die bijdragen aan mijn gratis advies.

Er schijnt een bedrijf te zijn dat reeds doet aan M&M's dus dat scheelt ook weer een discussiepunt.

Het vigerende en uitvoerend waterbedrijf van de hoofdstad heeft - overigens - mijn resonantie op de bewustzijnskracht van water reeds vorstelijk gewaardeerd, hetgeen moge bijdragen aan het doorlatingsfilter van lezers dit nog eens te laten doordringen tot het domein van besluitvorming.

toY


Grappig dat dhr. Pechtold zich ook in dit meningsvormende veld heeft gemeld ...

Ik vernam dat deze Democraat ook samenwerkt met een bediende van mij, ene Spong - op het terrein van de "demagogie" zoals ik het werk van PVV opvat - al kan ik mij vergissen => hetgeen de tijd zal leren.

Dat het politieke leven van dhr. Wilders soortgelijk is aan de mijne, pleit overigens wat mij betreft voor de moed dat deze ridder toont "het gesprek te voeren en gevoelige onderwerp aan te vuren" ...

er valt te hopen dat het non-violente gesprek uiteindelijk de overhand gaat krijgen en dat mensen dan ook weer de krant lezen met de boeiende wereld die ons naakt.

Ik tip op dat gebied dhr. Arun Gandhi die ik dit jaar mocht visiteren in de Benelux.

Met collegiale groet aan al mijn relaties in het waterwezen en ook zij die hun waterdragerij eren met aanlegging van geweten en bezieling.

Cees