Sunday, September 6, 2009

regenring

... of re-gering of regering of ... bijna beslissing ...

heet het volgens marc chavannes die van het nrc ruimte krijgt om eens wat stevig journalistiek werk te delen met lezers van die krant ... courant van handel en nieuw rotterdamse allure die amsterdam naar de kroon steekt ...

"We moeten er maar aan wennen. Het zal
spannend blijven. Maar niemand regeert echt.
En het is de vraag of een meerderheid in dit land
wel geregeerd wil worden. De kwaliteit van de
Nederlandse democratie is er naar."


als tolerant quootje op dit nrc artikel (daar kunt u toch wel bij?)

of probeer het hier ... bij de column versie

ik ga het eens doorwrocht lezen ... alvorens hier terug te komen met wat repliek ... die ik dan weer doorgeef aan marc ... vanwege onze telepathische overeenkomst ... er aan te werken als volksdiertjes ...

toY tot later s'ace

als 1e psi-menuutje gaf ik deze af ... met winktomar* ( klein beetje sens-uur :)

Het is waar ik heb het artikel nog niet gelezen ... behoudens de eerst regels die doorgaans het hele verhaal reeds duiden ...

vandaar dat ik vooraf deel het gegeven dat de politiek vandaag de dag onder een soort van curatele staat ...

als je dat wilt begrijpen nodig ik je uit eens met je liefje het boekje van erasmus te delen inzake a praise of folly of in gewoon nederlands "de lof der zotheid" ...

en dan ben ik toch zeker on topic met marc ...

immers on topic is ook wel vanuit de bekende mentale constructen voelen en speuren naar wat je beweegt ... om bijv. dit artikel eens lekker op je in te laten inwerken en de eigen mogelijkheden te bezien ...

ik ga daar van genieten ... en dan eens kijken wat er opkomt om hier nader te articuleren ...

uw soldaat èn wachtmeester van O. (mega)
s'ace