Saturday, September 26, 2009

een vliegreis of toch niet?

Van Harte draag ik deze column op aan mijn gewaardeerde toezichthouder dhr. HAAG Vermeulen, die zich in het openbaar vertoont in vertrouwd gewaad met gezicht erboven.
Ik gun hem dit ook van harte , want hij heeft er voor gestudeerd en weet zich in de plooi te houden die het behoeft: ergo ... hij laat zich niet verleiden een handtekening te zetten onder wat toch nog immer heet ... een vod.

Zo kan een briefje van de raad van beroep worden betiteld indien het een UITSPRAAK betreft. En dit brengt ons op n stukje volksvermaak van ene youp ...

Immers het gaat over een reis met een middel zoals een vliegtuig dit heet te zijn.
Het brengt je gegarandeerd van A naar B en doorgaans ook vice versa indien gewenst.

Zo is de gezagvoerder van een toestel zich ook bewust en hij volgt enige inspectiepunten alvorens hij de reis gaat aannemen en met crew inzetten.

Ites dergelijks gebeurt ook in zo een groot gebouw met baliemedewerkers die naar titels vragen. Vragen zij ook naar oorspronkelijke talenten, of naar democratische verworvenheden? Nee, dat laatste doet men daar niet want dan dien je je niet bij hen te vervoegen - zo heet dit. Alas ... indachtig het feit dat men sedert 2003 aan kwaliteit doet met medeweting van elke mogelijke client ... is dit echter veranderd. Niet dat dit zeer expliciet is gemaakt ... want dat dient de burger te bewerkstelligen met vaardigheden en moed en al wat dies meer zei ... zoals door de AD geopperd: zorgvuldigheid. Tja, hoe stellen wij samen maat aan de zorgvuldigheid ...

Super zorgvuldig (mbt wie / welk type functionaris en op welk suprême moment ... zulle?)

"had beter gekund" (alles tussen Super en de Laagste Klasse)

"had niet moeten gebeuren" (de onderklasse; ook bekend bij "onaanraakbaren"/gezalfden)

~~~ concreet

... voegen zich namens "het bestuur" 2 vertegenwoordigers die die titel niet kunnen dragen - en wie stelt dit vast en op welk moment ?

De gezagvoerder vliegt dus niet in een echte kist, edoch acht het geboden middel goed genoeg om er een bewustzijnsoefening te houden.

Tja, roept een "derde" : "wat is er nu eigenlijk niet een bewustzijnsoefening?" ...

Kijk beste derde: "tijdens een bewustzijnsoefening wordt niemand maar dan ook niemand "het kind van enige (te verheffen en te vereffenende) rekening ... immers het is vrij om fouten te maken op de eigen rekening ter ere van het evaluatieproces dat dankbaar is dat die fouten zich thans - in de oefening - voordoen! Ha! dat is prettig voor iedereen die met open gemoed naar de fouten en navenante correctie aanwijzingen kan zien en dit kan beluisteren ter betere handeling en aldus samenlering in volgende situaties.

Ook dit is met name ter harte te nemen voor de professionele lieden die op 26 juni om 10:00 uur zich weten in een uurtje oefenen. Ook het bestuur kan aandringen op voortzetting van het proces zodat uiteindelijk de verantwoordelijke stappen leiden tot de ultieme afronding. Tja, en ook de KP zal hier prijs op stellen - zeker waar mij is ingefluiterd dat de KP en HM worden gegijzeld door administratieve "complottnn", excusez le mot!

Droog oefenen in het Water van HHH222OhOhOh "wat dom(inant)" ...