Sunday, September 6, 2009

"Knopen doorhakken ...

is weer een ander verhaal."

is zo'n zinnetje dat je kan terug doen schakelen naar je eigen moment van "take off" ... en je vraagt je ook wel eens af ... was er dan een countdown dat daar vooraf ging?

voor hen die dit ook wel eens hebben beleefd (nee ~ niet het gewone werk, kearel!) deel ik dan hier die dag dat ik besloot mijn naam ietwat te veranderen ...

"heet je nu Kees of Cees?" (nee dit is niet 2maal hetzelfde qua klank)

was de geïntereseerde vraag van Ina ~ ook een nieuw democratische opstaand medemens ("vrouwtje" ~ pardon "inspirerend medeburger"!).

(ik was even stomgeslagen en antwoordde: ) "Cees" ...

Immers zo schreef ik mijn naam al jaren en dat verschilde van mijn geboortekaartje "Kees" - dat zelfs een vernoeming was naar mijn hoogst ge(honor)eerde grootpapa Opa Kees B. , zelf geeerd door HM Juliana vanwege de Harmonie die hij 50 jaar op toeterde met de grote blaashoorn. Nee, daar had hij niet van die mooie wratten van gekregen op zn groote handen. Ik meen dat ie op zn 81e overleed en wel op mijn verjaardag - net als opie Bleeker in 1966 (komt zomaar bij me op).

Heb ik iets met TOEVAL ofzo(?)

Bij de stichting met Hoofdstedelijk Water werd dit getransformeerd naar "S'ace" vanwege de internationale verwikkelingen en navenante verwevingen. Immers Engelsen kunnen zo gesignaleerd worden op de betere "uitspraak" van mijn naam ...

Mijn collega's hebben daar zeer eervol en slim op gereageerd en zodoende verkeer ik thans in adviesraden voor de mens of beter "factor mens" op de planeet zoals mijn collega Roelof dit in samenspraak met Wim enthousiasmeert (op curieuse wijze met Job en co gedeeld, meen ik vrijelijk te mogen melden).

Dit was dus een knoopdoorhakking met effect voor de rest van mijn leven ... ofwel even leven, hier zijn, mijn dingetje doen en vrolijk aftaaien ... (als ik het mijn tijd acht weer eens verder te reizen)

Zo leerde ik overigens en passant nog elkele andere knopen door te hakken ...
met mijn wijlen kameraden eckart, claus en "small is beautiful" pim en minder wijlen herman ...

Soms neig ik er ook wel toe een planetarisch of galactisch voortouw te nemen - al kun je je afvragen of mijn huidige medereizigers mij daar op kunnen waarderen voor de wederdienst die daar bij schijnt te passen - tja ... verwachten kun je niets meer in bijnamensenlandje ... toch? dus geef ik af op mijn kweekgebiedje ...

toY s'ace