Tuesday, February 28, 2012

de vrije wil en de artificieel oneindige discussie over iets dat een dialoog is - I

dit artikel wordt ingeleid door een fiattering deel te nemen aan een gesprek van een bepaald type.

Dank voor deze aanmelding.
Het socratisch gesprek vindt plaats in de bovenzaal (zaal Bruggen) van café De Belgische Keizer, Melkmarkt 58.
vriendelijke groet,
karel

enkele definities voor wij na I verder gaan in II

(ik ontkom er niet aan vele bekende spraaktermen te benutten - excusez moi)

artificieel : kunstmatig en door de mens in spraaktermen neergezet als kader

discussie : een gevecht in woorden dat een winnar beoogt: zoals uw stem in de democratie een "godje" aanwijst ter onderhouding van de dialoog (tegenspraak inzichzelve zonder zicht op in/uit zicht)

dialoog : refereert aan dia , een lichtbeeld ; hier wordt het energetische zowel in lichtgevend als warmtebrengend aspect bedoeld in dia. daar kunnen we sedert enkele jaren wetenschappelijk bewijs het aspect geluid aan toevoegen. Vreemd dat licht geluid produceert? klank tot een ritme maant en melodie tot beweging brengt?

socratisch : refereert aan de filosoof Socrates van wie niet zeker is dat hij ooit bestaan heeft of een voortbrengsel was van ene Plato, die wel bestond en o.a. ene Aristoteles op gang bracht.
Socrates stelde overal een vraag bij zonder daar een antwoord bij te wensen ...
Wellicht waren het vragen zonder vraagteken erachter als aanstoot voor de ander een antwoord te formuleren (niemand had die aanstoot nodig het toch te proberen ...)

verder zijn er enkele non-rationele begrippen die losjes oppoppen als spelers in het veld:
de Belgische keizer - Bruggen - Melkmarkt - 58

ik beperk mij tot het laatste item in deze interessante reeks van 4, nl: 58
58 omvat de cijfers 67(13) terwijl het zelf ook opsomt tot 13 (4)
in de Tzolkin - een vrouwelijke/YIN benadering van het samenleven - vertaalt dit getal naar het Zegel Spiegel en de Toon 6 - Ritmisch , samen Witte Ritmische Spiegel
In de duiding van het begrip stelt het de dans voor tussen Yin en Yang die het wezen mens op gang brengt in zijn transitie van een oud en afgetrapte cultuur tot een nieuwe, vitaal brengende cultuur ...


Na deze definitie wil ik overgaan op de behandeling van de oefenstof die karel begeleide tot een climax.

toy S'ace