Wednesday, May 6, 2009

integraal = intergraal = transgraal

even wat varianten op hetzelfde thema op een rijtje gezet / zettende ...

eerst even een filmpje van nog geen 3 minuutjes ...integraal

"een functie met-betrekking-tot een daaruit afgeleide ..."
of ook "Nederlandse Staatschuldbrief met gegarandeerde rente"

Als we de tweede duiding aannemen in verband met de CRISIS ... dan kun je wel eenvoudig stellen dat de term "integraal management" gebruikt is / is ingezet om de Staatschuld zo snel als het gegaan is uit de klauwen te doen lopen. Echter is deze zienswijze wel houdbaar in een door de Kroonprins van Inspectie voorziene overheidstaak?

De eerste term lijkt dus op voorhand meer de intentie in zich(t) dragen van de beleidsmakers - ergo de wijze heren in samenwerking met het volk - de werklieden zelf. Ik gaf - als pionierend integraal directeur gelijkwaardig aan de algemene collega (ir. RRK) - op deze node reeds eerder gewag van de inschaling van het werkveld waar de integrale benadering zich manifesteert - bezie en bezint op de term i.o. in de tabel:intergraal

De tabel als reispad aanvaard hebbende ... opper ik hier de gedachte dat de laatste 2 noties in de reis betrekking hebben op de uitbreng van het integrale proces , nl. Integer Omslaande (bijv. de pagina van een blad; of een heel boek naar een ander boek, of een hele wereldbibliotheek naar een ander perspectief) en Impliciet Omlevende.

Een andere benadering van hetzelfde is om het Innerlijke Kind te beschouwen als het authentieke wezen dat "fase 8 - de tijdloosheid" leeft. Het Innerlijke Kind is de 8e leider in een matrix van 9 leiderstypen.

Fase 9 geeft feitelijk de Heer=Eer=Dame van Tijd Weer: hier toont zich de Adel = Schoonheid van iedere mens aan de Ander(e) ... zoals ook philosoof Martin Buber dit beschrijft in de 6 leiderstypes.

In een studie van dhr. Steve Engelking en dhr. Cees de Groot worden de 3 persoonlijke leiderstypes toegevoegd aan het arsenaal van Buber ter omslag-manifestatie van de pyramide van Maslow: Ergo, de Ademtocht wordt volledig erkent als essentieel vertekpunt in elk handelen met anderen.

transgraal

In feite is de intergraal gevonden vanwege het zich transgraal leven en meegeven in de wereld aan de mensen en hun beweegredenen, ergo hun taal en intermenselijk gedrag. Ook hier wordt een adagium van een "open mind" getrouw gevolgd, nl. "aan de bron bevindt zich het ijkpunt".

~~~

Dit aldus genoteerd te hebben ... en andere dialogen te kunnen voorzien van verwijzing naar deze bewustzijnsnotie ...

Cees