Thursday, May 14, 2009

"Wat Gaat WaterNet in 2010 Net Doen?"

is een titel van een boekje dat elke Waternet medewerker ontvangt in december 2009.

dit is parallel aan een levering van een soortgelijk boekje eind 2000 met de illustere titel : "Wat gaat DWR 2001Doen?"

tja, ik schrijf hier illuster omdat de vigerende directieleden jut & jul tegelijk vervielen in oude zonden - waaronder hoofdzonden : zoals schending van het hoofdstedelijk credo "respect te hebben voor mensen die zich inzetten voor een betere samenleving/maatschappij."

Punt hier is: hoe lang houd je het lerend paradigma aan , nl. dat iemand zichzelf hersteld van eerdere vergrijpen. Ikzelf heb hier de 7 jaren aangehouden ingegeven dor het woord zondigen zelf dat de AD van de stichting op enig moment voorhoudt aan vertegenwoordiging van het volk(, zoals de hoofdredacteur van een landelijk nuancerend dagblad zich weet als vermelder en stichter van openbaarheid van aanwendingen die zo hun ijkpunten kennen in saamhorigheid). Dit laatste begrip graag ontkoppelen van juridische woordenzifterijen ("babelonisch priesterswerk op niks af") waar de archivarus van gebezigde conversaties zichzelf nauwelijks machtig kan zijn om zichzelf in een kritisch daglicht te stellen.

Oh ja, de periode van 7 jaar is wegens het begrip integraal management in 2001 opgerekt tot 9 jaar - immers er is veel meer samen te zien in een ontknoping (gevordert/gevorst door de Kroonprins zelf).

...

BEDENK,
Wanneer je iedere dag druk bent,
met zorgen voor je gezin,
jezelf,
je familie,
bezig bent met aardse zaken.....

BEDENK dan ook,
dat je iedere dag er een dichter bij het einde
van dit maar tijdelijke bestaan bent!

ZORG er dan ook voor,
elke dag dat je leeft,
ook aandacht te hebben voor je ziel,
voor je tijd na dit huidig leven op aarde
om zo ook voor je eeuwig leven een gezegend bestaan te verwerven


is een mooie tekst die je in jezelf kunt opslaan door het een plek te geven in voor jou relevante referenties / geaccepteerde kaders van omdenken(nis).

in de GandhiTour die ik beleef in mei 2009 kwam de bovenstaande tekst op als een mooie katalysator voor een ambtenaar en al zijn collega's en overheidsmanagers die zich betrokken weten in de wijzigingen van denken en articulatie (zeg maar macht, zich machtig zijn). Het artikel is hier opvraagbaar als pdf dokument: aangenamer bewustworden.

Ik heb besloten mij na deze vertoning incl. de inherente lessen te wijden aan zorgvuldige communicatie met collega's en leiders in het Waternet gezelschap. Sommige buitenstaanders met specifiek gezag op aanverwante terreinen worden daar meegenomen in ad hoc commissie verband , incl. een rapportage aan AmbtsDragers van WaterDragers.

Groetende uit een Overgoten Tutzing na een fikse Bui, Cees