Sunday, May 3, 2009

POST nr. 53 = 1 & de Koning

In de index van deze blog verzamelaar bezag ik het getal 52 voor het aantal reeds geschreven blog-aandrages ter illustratie van de water - vrede impuls.

Dit bracht mij tot de gedachte deze aandrage nummer 1 te noemen ...
Immers 52 weken in een jaar leiden een nieuwe nummer 1 in ...
Kwestie van synchronisatie ...

Iets dergelijks treedt ook op als een land na enige decennia een nieuwe Koning aandraagt - en deze is dan reeds lange tijd voorgedragen ... vanaf de geboorte zoals "iemand" dit ooit bedacht als meest handige "smoring in de kiem"" .

Het nrc opende een discussie item waar ik aan draag:

AllesAnders.NU

zou m.i. een dynamisch koningschap een plek geven op het referentiekader voor "wat ons toekomt" ...

In die zin pleit ik voor een ander bewustwordingskader op de "geest".

Zelf refereer ik aan de vorige spreker (Miel Lumen):
"Koning Willem IV moet bij onze geschiedenis en onze toekomst passen!" als een "FOPSPEEN".

ergo:
* De Koning Moet Niets
* zeker niet passen bij onze geschiedenis als "klein handeldrijvend en veroverend volk"
* de toekomst past zich doorgaans aan bij het NU dat wij mensen samen leven ~ geen punt van al te veel toekomstbespiegelingen ~ wel verwonderingen graag over de mogelijkheden die zich voordoen "aan de tafel"
* "Koning Alexander NU" zou voor mij een perfecte benadering zijn waar hij met MAXIMA voor staat ...

tenslotte
een credo -hier vrijelijk weergegeven- dat zijn vader Claus von Amsberg bepleit(te):

"aan iedere bron ligt het ijkpunt van handelen en handelswijze"In die sfeer past "de gekheid van een malloot in een Suzuki" bij de doldwazernij die gedachteloos samenleven en (navenant) handelen vanwege aangeleerde en ingeprente automatismes "de Mens anno 2009" en zeker ook in Nederland.

Wat Nu?

Hoe Anders?

Met U ...

toY