Wednesday, April 15, 2009

de SpijsPot als Geldt-Pot

De titel word geïnspireerd door het volgende bericht op NOS teletekst:Het aan mij bekende verhaal is dat de burgemeester van Amsterdam snel licht kan scheppen in dit verhaal, wellicht tesamen met zijn ambtsdragende collega uit de operationele waterhuishoudkundige boekhouding in enige staat van juistheid verkerende.

Vanwege de aan het individu opgelegde bezwering om te zoeken naar het ware, het schoone en het goede in de sferen van afstemming ... dunkt het mij ook raadzaam aan professionele lieden uit allerlei gremia - niet uitgesloten wethouders, directeuren van stichtingen en rechtskundig / jurisprudentie en prudentie betrokkenen - zich te vergewissen van de actuele stand van zaken ...

Waar is de Hooiberg ? en Hoe is de HooiZolder verbouwd ?

Wie het antwoord heeft op deze vragen voor 21 mei 2009 kan zich bij mij melden voor de HoofdPrijs ...

( nee ... niets met een guillotiene : )

au revoir! s'ace

oh ja ... nog even over GELDT ipv GELD ...

Ik sluit hierbij aan bij mijn collega de algemeen directeur stichting Waternet die prijs stelt op het PROCES ... en dit is te verstaan als een SECTIE binnen het GEHELE / INTEGRALE PROCES ... (dat is mijn pakkie an, want ik ben ier de integrale directeur op de pioniersbasis van pilotprojecten - hiertoe gebruik ik overigens de afkorting i.o.)

Dus het gehele proces kent 5 secties: INVOER - OPSLAG - PROCES - UITBRENG - MA'TRIX

Dat laatste woord zet ik neer als MA'TRIX omdat wij ook iemand in huis hebben die dit graag en van harte vertegenwoordigt - of beter gearticuleerd : verwoordigt ... ~ u raaqdt het al: hare Majesteit de Koninging van het Koninkrijk der Nederlanden ...

Wist U overigens dat MATRIX het laqtijnse woord is voor BAARMOEDER (engels : WOMB) ?

Het werkwoord in de matrix is dan spiraleren ...
En God is een werkwoord want Hij spiraleert vortexes / energetische wevingen die ons complex voorkomen edoch zij zijn te begrijpen met een inzicht in tijd ... wat tijd in werkelijkheid is ...:

de 4e dimensie van ruimte ... ?

vandaar ook mijn huidige concept voor een visitekaartje :