Wednesday, April 8, 2009

WetendHeid

Ging de vorige notie over het begrip onwetendheid, gaat deze notie over het andere begrip nl. de wetendheid.

Als Kader van -in de kiem onderhoudend- gesprek met HOOG en impliciet met de toezichthouders in een land met democratie als bestuursprincipe , ergo hier past ook de duiding burgers (elke burger is een toezichthouder).

En wat is dan HOOG in het kader dat het betreft?
* de ambtsdrager van het werkgevend deel van de arbeidsovereenkomst met een ambtenaar
* de andere ambtsdrager van hetzelfde werkgevende deel (vanwege fusie = gezamenlijk optrekken)
* een bemiddelend bestuurslid die de vorige betrokkenen bemiddelt
* de toezichthoudende royalty in internationaal verband van de thematiek inclusief het eigen land
* een voorzitter van een Rechtsprekend Gezelschap die zich leent aan een Meervoudige Kamer
Zijn er ook andere HOOG te kwalificeren deelnemers in het tot vruchtbaarheid scheppende veld?
JA: nl. de voerman , tevens regisseur en gezagvoerder van de ZAAK die is geschapen door 2 directieleden in een zeker tijdvak. Overigens is de ZAAK verder doorgevoerd ter behandeling van de Toezichthoudende Kaders zoals er zijn de plaatselijke Amsterdamse Rechtbank - heet dit kantongerecht? - en de daaroverheen toezichthoudende Centrale Raad van Beroep.
Mogelijk is nog een extra man in te schuiven, edoch verzoeken hiertoe zijn nochthans niet ingediend door de HOOG gekwalificeerde partners. Zelf denk ik aan een ambassadeur van kennissystemen die voorheen heeft gefunctioneerd als gemeentesecretaris van de stad Amsterdam (E.G.). Ergo, deze heer adviseert elke werker - werknemer of werkgever - zich zo duur mogelijk te verkopen in overdrachtelijke situaties, zoals dit bij verhandelingen een verevenende rol speelt.

Tips van Koers hier: "Kan het niet wat intelligenter?" als opmerking gelezen/gehoord met de referentie van de naam Job Cohen. Of eerder ook JPB in de trant van: "Willen de mensen uit de intelligente gremia zich wat nadrukkelijker mengen in discussies rondom maatschappelijke kwesties".


Er is sedert de komst van het medium internet - en bedrijfsintern intranet - heel wat te weten. Als je iets meer te weten komt blijkt er opeens nog veel meer weer onder te zitten of er boven te hangen. En al doende lijkt het wel of je je eigen geheugen helemaal opfrist met van alles dat zich aan je "zintuigen" openbaart. Er zijn ook lieden die het niet meer kunnen bijbenen ~ zo heet dit nou eenmaal in de volksmond.

Is daar wat aan te doen?

Waar is wat aan te doen?

Tja, even definiƫren: is er iets aan te doen dat mensen niet afhaken, of positiever gesteld, het blijven volgen wat er in de maatschappij gebeurd en dat zij zich zelf daarin blijvend meenemen? (Scherp genoeg ivm de beoogde zorgvuldigheid?)

Is er een methode en daarbij een eventueel geschikt middel om hier in samenspraak vat op te krijgen?

Ja, beweert uw recensent, er is een geschikte methode met modern hulpmiddel om dit te bevatten en er vat op te behouden.

Wat is dan de Methode en met welk middel?

HoHo ') ... niet zo snel ... eerst eens aanhaken en bevestigen dat er interesse met kwintessens (het wezenlijke) is?

S'ace ~ integraal directeur stichting Waternet i.o. (sedert maart 2001)

') HoHo bevat overigens een indicatie van de oplossing : H2O ~ water (een veelgebruikt oplossend middel)