Saturday, April 4, 2009

linker en rechter hart bron

het is in mijn beperkte tijd van allerlei werelden samen brengen ') niet mogelijk om creaties zoals videos over nuttige informatieve onderwerpen te reproduceren in het Nederlands ... Ik maak als Germaans, Anglosaksisch, handels en wereldbewust wezen (zeg maar NéAndersThaler) ook wel gebruik van het gegeven dat het overgrote deel van mensen dat hier komt de Engelse taal machtig is ... of aldoende machtiger wordt door het te beleven ... En voor de overige geldt dat er altijd wwel iemand in de buurt is die je graag wil bijstaan in de overdracht als het je behoefte kan vervullen.

dus hier een illustratie van waar het de mens in onze tijd betreft in zijn bij en aandrages zich bewust te leven vanuit de eigen schatkamer (en die is?)wil je er over communiceren ...
vindt dan iemand die met je samen spreekt ...

groet s'ace

') "waar vele dingen samen komen fuseert zich iets ongekends"

In de clip komt volgend plaatje (iets uitgebreid met het hart en het "harde") voor:


Met de notie dat het hart 4 kamers kent, net als de getijden 4 fases als ook de ademtocht') ... ;-{

Bij het woord conceptueel tegenover georganiseerd noteer ik het begrip integriteit dat gekoppeld is aan de integere wereld van het model en de methodiek.
Bij de wereld van de organisaties (behoudend en/of vernieuwend?) hoort het begrip moreel-sociaal-economisch veld met ingegrip van het fenomeen leiderschap (bilateraal vermogen op meerdere lagen te communiceren en respect af te dwingen wegens be-hart-iging en navenante beklijving in het brein der aangesloten/geïnteresseerde collega's)

~~~

') ademtocht is niet slechts inademen en uitademen ... het is inademen - even vasthouden - uitademen - even laten ... net als de dag en nacht ook fases van overgang kent zoals de zgn. twilightzône (het schemerlicht met al haar fascinerende kleuren en sferen); als je dit toepast op eb en vloed per etmaal kom je op het getal 8 incl. de tij-overgangen van hoogwater en laagwater ;-)